Velkokapacitní kontejnery v září

26. srpna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4864×

Harmonogram stanovišť velkokapacitních kontejnerů v Blansku na měsíc září 2005. V průběhu září a října budou také svozovou firmou označovány nádoby na odpad (podrobnosti viz v článku).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

UPOZORNĚNÍ!

V průběhu měsíce září proběhne již dříve avizované označení svozových nádob logem svozové firmy (AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.), a to z důvodu rozlišení svozových nádob občanů platících místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od svozových nádob právnických či fyzických osob oprávněných k podnikání.

Podnikatelské subjekty nejsou zahrnuty do městského systému svozu, a proto mohou mít smlouvy uzavřeny s jinými svozovými firmami, které působí na území města Blanska. Z tohoto důvodu znovu žádáme právnické subjekty o oddělené vystavování svozových nádob na TDO z podnikatelské činnosti a svozových nádob na TDO od občanů s trvalým pobytem na území města Blanska.

Značení budou provádět pracovníci výše uvedené svozové firmy v průběhu svozových dnů v měsíci září a říjnu. Po tomto datu bude možnost získat známku v  provozovně společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která má sídlo na ul. Komenského č. 2, Blansko (budova Realizačních dílen — za areálem Správy a údržby silnic). Zástupcem svozové firmy je pan Petr Horák, tel. 516 417 304, 602 505 067.

Harmonogram stanovišť velkokapacitních kontejnerů

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť a směsný komunální odpad. Kontejnery budou na stanovištích dle harmonogramu přistaveny od 16.00 do 18.00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.

datum stanoviště počet kusů
1. 9. 2005 Lažánky, u hasičky 1
Lažánky, Kamnárna — dolní konec 1
2. 9. 2005 Klepačov, u MHD — dolní konec 1
Na Vyhlídce 1
5. 9. 2005 Jasanova 1
Husova, u hotelu nebo křižovatka 1
6. 9. 2005 Těchovská 1
Hybešova, parkoviště 1
7. 9. 2005 Žižkova 1
Kollárova 1
8. 9. 2005 Čapkova 1
L. Janáčka 1
9. 9. 2005 Těchov, u kulturního domu 1
Obůrka, točna MHD 1
12. 9. 2005 Češkovice, u bývalé zastávky MHD (tenisový kurt) 1
9. května, u kotelny 1
13. 9. 2005 Nad Žlíbkem 1
Erbenova 1
14. 9. 2005 Podlesí 1
Purkyňova 1
15. 9. 2005 B. Němcové 1
Horní Palava, u hřiště 1
16. 9. 2005 Salmova, u ZŠ 1
Palackého 1
19. 9. 2005 Dvorská, parkoviště u Sýpky 1
Horní Lhota, u křížku (Familie) 1
20. 9. 2005 Dolní Lhota, u školy 1
Křižkovského 1
21. 9. 2005 Jiráskova 1
Divišova 1
22. 9. 2005 Sloupečník 1
Cihlářská 1
Zborovecká 1
23. 9. 2005 Olešná, u hasičky 1
Hořice, u požární nádrže 1
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter