Regenerace panelového sídliště PÍSEČNÁ – anketa

18. září 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4635×

Město Blansko se rozhodlo aktivně zúčastnit programu „Regenerace panelových sídlišť“, jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro regeneraci bylo v našem městě vybráno panelové sídliště Písečná. Cílem programu regenerace je komplexní vyhodnocení nedostatků a deformací tohoto sídliště a návrhy řešení vedoucí ke zkvalitnění celého prostoru v oblasti architektonicko-estetické, dopravní, životního prostředí a volnočasových aktivit jeho obyvatel.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Konkrétním výsledkem regenerace panelového sídliště Písečná by mělo být zlepšení jeho prostředí — úpravy veřejných prostor a pěších tras v sídlišti, rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť, zvýšení kvality zeleně, řešení nedostatku parkovacích míst apod.

Podkladem k zahájení programu regenerace a k možnosti čerpání dotací Ministerstva pro místní rozvoj je vypracování „Projektu regenerace panelového sídliště“. Cílem projektu je návrh a posouzení dílčích kroků, vedoucích ke zlepšení života jeho obyvatel a stanovení časového horizontu pro provádění konkrétních změn a úprav.

V současné době probíhá zpracování podkladů k projektu regenerace. Nedílnou součástí těchto podkladů je i anketa mezi obyvateli sídliště, která mapuje nejen dobře známé problémy, ale zjišťuje rovněž další názory jeho obyvatel.

Anketu najdou obyvatelé sídliště Písečná v polovině září ve svých schránkách. Vyplněnou anketu mohou odevzdat na dvou sběrných místech v sídlišti:

– v obchodě s potravinami na ul. Jasanová 15
– v obchodě s potravinami v penzionu na ul. Pod Javory 32

Termín odevzdání je do 7. 10. 2005. Vyplnit anketu můžete i na těchto stránkách. Poté je třeba ji vytisknout a odevzdat v některém z výše uvedených míst.

Připomínky, požadavky a náměty obyvatel sídliště budou zapracovány do návrhové části projektu regenerace. S výsledky ankety a zejména s celou Koncepcí regenerace sídliště se mohou obyvatelé města seznámit na veřejné prezentaci „Projektu regenerace panelového sídliště“, která je předběžně plánována v prosinci.

Dotazník je anonymní, slouží k zjištění názorů a potřeb obyvatel. Údaje v něm uvedené budou považovány za důvěrné a poslouží k zohlednění připomínek a podnětů při přípravě regenerace panelového sídliště Písečná.

Všem, kteří se do projektu zapojí, děkujeme za spolupráci.

PhDr. Jaroslava Králová, starostka města Blanska
Ing. arch. Aleš Putna, DIMENSE Brno, zpracovatel projektu regenerace

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter