Miliony pro blanenské školy

12. září 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 3687×

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zajišťuje údržbu budov základních škol, mateřských škol a kulturních zařízení v majetku Města Blansko. Časově a stavebně nejnáročnější akce jsou směrovány především do letních měsíců. Také v průběhu letošních prázdnin byla realizována řada akcí, které přispívají ke zkvalitnění materiálních podmínek pro činnost organizací v oblasti školství, kultury a společenského života v našem městě.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V budově ZŠ T. G. M. Rodkovského 2 byla provedena instalace nového hlavního rozvaděče a elektrorozvodny (100 tis. Kč) a nákladem ve výši 970 tis. byla realizována 2. etapa rekonstrukce sociálního zařízení. Rekonstruovalo se rovněž sociální zařízení v obou budovách mateřských škol na ul. Rodkovského a na ul. Dvorská, a dále v budově MŠ Divišova 2a a v budově MŠ Údolní 8. Náklady na rekonstrukci sociálních zařízení v uvedených mateřských školách dosáhly částky 882 tis. Kč.

Další finančně náročnou akcí, jejíž realizace si vyžádala částku 950 tis. Kč, bylo vyregulování topných soustav v budovách ZŠ a MŠ Dolní Lhota, v obou budovách mateřské školy na ul. Rodkovského, v budově MŠ Těchov 124 a MŠ Divišova 2a.

Výraznou proměnou, která znamená podstatné vylepšení podmínek pro školní i mimoškolní aktivity v oblasti sportu, prošla v průběhu hlavních prázdnin tělocvična ZŠ Salmovy — náklady na vybudování nového stropního podhledu, výměnu osvětlení a vymalování dosáhly výše 570 tis. Kč.

Na každou školní zahradu u mateřských škol byly instalovány nové hrací prvky pro děti (pružinová houpadla, pohyblivé plošiny, dětské domečky, věžové konstrukce se skluzavkou) v celkové hodnotě 600 tis. Kč. Tyto prvky plně odpovídají požadavkům platné legislativy.

V budově ZŠ Dvorská byla provedena oprava provlhlé zdi v šatnách a v kotelně téže školy byly vyměněny hořáky. Na ZŠ Erbenova se pokračovalo ve výměně oken. Dále proběhla částečná oprava střech na budovách ZŠ Erbenova, MŠ Divišova 2a a MŠ Dvorská 30.

Celkem je na údržbu základních škol v rozpočtu města na rok 2005 vyčleněna částka 2.280 tis. Kč a na údržbu mateřských škol částka 1.596 tis. Kč.

nové vstupní automatické dveře Městského klubu
Městský klub již má nové vstupní automatické
dveře. V hale budou nové podhledy a osvětlení.
Foto: S. Mrázek

V závěru měsíce srpna byla také zahájena rekonstrukce vstupní haly Městského klubu. V první fázi byly původní vstupní dveře nahrazeny automatickým dveřním systémem, v současné době se realizuje oprava vstupu a přízemí s novým podhledem a osvětlením. Náklady na rekonstrukci vstupní haly představují částku 600 tis. Kč. Ke spokojenosti návštěvníků kulturních a společenských akcí v Městském klubu zajisté přispěje i zakoupení 450 ks nových židlí (440 tis. Kč).

V Městském klubu důchodců bylo opraveno sociální zařízení nákladem 85 tis. Kč.

Všechny akce byly financovány z rozpočtu Města Blansko.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter