Zpravodaj se od nového roku změní

30. září 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 7194×

Město Blansko v současné době vydává dva měsíčníky. Jedná se o Zpravodaj PLUS, který právě čtete a dostáváte jej pravidelně zdarma až do schránek, a o Zpravodaj města Blanska, jež si vždy koncem měsíce můžete zakoupit v novinových stáncích, samoobsluhách apod. Vydávání dvou periodik městským úřadem je ojedinělé, proto jsme začali zvažovat změnu tohoto stavu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nejdříve trochu historie. Zpravodaj PLUS je novinového formátu velikosti A4 a je zaměřen více na informace z městského úřadu — informuje o změnách zákonů, sociálních dávek, investicích, usneseních a dalších záležitostech souvisejících s chodem úřadu či se bezprostředně dotýkajících obyvatel města. Pravidelně vychází v nezměněné podobě od roku 2000.

Oproti tomu v malém zpravodaji, který je sešitového typu s barevnou obálkou, najdete pozvánky na kulturní a sportovní akce, program kina, muzea či knihovny, reportáže z akcí nebo z historie Blanska a společenskou kroniku. Vzhledem k rozsahu (je menšího formátu) jsou zde dominantní právě pozvánky na kulturní a sportovní akce. Vychází od roku 1958, tenkrát pod názvem Blanenský kulturní zpravodaj, a za ta léta již prošel několika obměnami. V současné podobě vychází od roku 1981, s malou přestávkou v roce 1990, kdy byl tištěn ve velikosti A4.

Naším cílem je spojit oba zpravodaje v jeden, a to do novinového formátu velikosti A3, který právě držíte v ruce. Do novinového formátu proto, že poskytuje více místa, je přehlednější a zajímavější pro inzerenty. Plánujeme jej distribuovat stejně jako nyní Zpravodaj PLUS, tedy zdarma do schránek. Od roku 2006 se změní také periodicita na čtrnáctideník a přední a zadní strana budou v barevném provedení. Tento „nový“ Zpravodaj města Blanska bude obsahovat informace z obou předchůdců, obsáhne články o historii města, kulturní a sportovní pozvánky na 14 dní předem i společenskou kroniku. Nahradí tak oba předchozí zpravodaje.

Jeho primárním úkolem je lepší a aktuálnější informovanost občanů města. Tím, že bude vycházet každých 14 dní, se do něj dostanou i  aktuální zprávy, pozvánky či upozornění, které nyní vzhledem k měsíčnímu odstupu nestihneme otisknout nebo jen s velkou časovou prodlevou.

Do konce roku zachováme oba zpravodaje — malý Zpravodaj města Blanska i Zpravodaj Plus, který už nyní má velikost A3 a od roku 2006 vyjde v nové grafické úpravě a barevně. Případné připomínky a návrhy můžete posílat na adresu redakce: Zpravodaj města Blanska, Hybešova 1, 678 01 Blansko nebo e-mailem na zpravodaj@blansko.cz .

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter