Činnost městské policie od 1. 9. do 23. 10. 2005

2. listopadu 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4188×

Souhrn nejzávažnějších případů řešených městkou policií za uvedené období.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

5. 9. 2005 — v 9.00 hodin bylo strážníkům MP Blansko oznámeno, že se z bytu na ulici 9. května 1 ozývá volání o pomoc. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že byt je uzavřen a ženský hlas neustále opakuje volání o pomoc. Strážníci proto vyrazili dveře a zjistili, že paní, která zde bydlí, má zdravotní problémy. Po poskytnutí první pomoci byl přivolán lékař, který zabezpečil její převoz do nemocnice.

10. 9. 2005 — v 00.20 hodin bylo dozorčí službě MP oznámeno rušení nočního klidu na náměstí Republiky před hotelem Dukla. Zakročující hlídka zjistila, že protiprávního jednání se na uvedeném místě dopouští R. N. z Jedovnic. Vzhledem k značné podnapilosti této osoby a skutečnosti, že odmítl přestupek řešit v blokovém řízení, byla věc postoupena správnímu orgánu MěÚ Blansko.

10. 9. 2005 — v 05.35 hodin vyjela hlídka MP k případu dalšího podnapilého muže, který se dobýval do domu Palackého 50 a na této ulici dále úmyslně poškodil zrcátko u zaparkovaného vozidla. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o muže anglické národnosti, který je ve značně podnapilém stavu. Vzhledem ke skutečnosti, že u sebe neměl žádné doklady, byl předveden na OO PČR Blansko za účelem prokázání totožnosti. Zde bylo zjištěno, že se jedná o J. H. B. z Velké Británie, pracovníka zahraniční firmy, která působí v našem městě. Dále byl šetřením na místě zjištěn majitel poškozeného vozidla. Vzhledem k silné podnapilosti podezřelého byl případ dořešen v blokovém řízení dodatečně druhý den.

13. 9. 2005 — v 17.00 hodin oznámila na služebnu městské policie I. F. z Blanska, že byla fyzicky napadena J. F. také z Blanska. Důvodem sporu byla dlužná částka 200 Kč, kterou J. F. dlužila I. F. jako splátku půjčky. Při šetření se podezřelá ke svému protiprávnímu jednání doznala a věc byla následně řešena v blokovém řízení.

14. 9. 2005 — v odpoledních hodinách byl při hlídkové činnosti strážníků MP zadržen a následně předveden na PČR V. J. z Ostravy-Habrůvky. Jmenovaný byl hledanou osobou pro podezření ze spáchání trestné činnosti.

17. 9. 2005 — byla v rámci spolupráce s PČR vyslána hlídka MP na adresu Jungmannova 10, kde mělo docházet k fyzickému napadání mezi dvěma ženami. Šetřením na místě bylo zjištěno, že mezi A. D. a J. B. došlo k fyzickému napadení, při němž J. B. utrpěla zranění ramene a byla následně sanitním vozem odvezena k lékařskému ošetření. Obě ženy byly ve značně podnapilém stavu. Věc je nadále v šetření.

18. 9. 2005 — v 19.50 hodin si hlídka strážníků při hlídkové činnosti všimla na parkovišti před pizerií PIZZAZ zaparkovaného motorového vozidla r. z. BZR 71-52. Toto vozidlo mělo otevřené dveře u řidiče a z vozidla byla slyšet hlasitá hudba. Vzhledem ke skutečnosti, že se v předmětném vozidle ani v jeho blízkosti nenacházela žádná osoba, zastavila hlídka za tímto automobilem. Vtom k tomuto vozidlu doběhl muž vyšší postavy, který do něj naskočil, nastartoval, prudce se rozjel a zaparkoval asi o 50 m dále.

Vzhledem k tomuto podezřelému chování hlídka muže následně zadržela. Prokázáním totožnosti bylo zjištěno, že se jedná o J. H. z Brna. Protože muž jevil známky požití alkoholu, byla na místo přivolána hlídka PČR, která následně dechovou zkouškou zjistila hladinu alkoholu 1,87 promile. Policisté si věc na místě převzali k dalšímu opatření.

24. 9. 2005 — v 10.56 hodin bylo dozorčí službě MP anonymě oznámeno, že v řece Svitavě u vlakové zastávky Blansko-město leží nějaký předmět připomínající mrtvolu. Na místě bylo strážníkem MP opravdu zjištěno, že asi tři metry od pravého břehu řeky se skutečně nachází mrtvola. Ihned po tomto zjištění byla na místo přivolána hlídka PČR a  HZS Blansko. Následně bylo prokázáno, že se jedná o J. P. z Blanska. Věc si k dalšímu šetření převzala PČR.

2. 10. 2005 — v 19.43 hodin byla na základě předchozího oznámení vyslána hlídka MP do bytového domu na ulici Svitavská 3B, kde mělo docházet k rušení nájemníků tohoto domu neúměrným hlukem a dupáním. Jako původce tohoto hluku byla označena H. L. a její sestra H. V., které se měly nacházet v jednom z bytů výše uvedeného domu. Po příjezdu hlídky na místo strážníci potkali obě ženy, jak scházejí ze schodů. Obě byly v souladu se zákonem vyzvány k prokázání totožnosti. Tomuto úkonu se však odmítly podrobit a hlídku MP fyzicky napadly.

Proti oběma ženám musely být použity donucovací prostředky — hmaty a chvaty a musela jim být přiložena pouta. V průběhu celého zákroku se obě ženy chovaly velmi agresivně a neustále opakovaně fyzicky i verbálně hlídku napadaly. Vzhledem ke vzniklé situaci byla na místo přivolána hlídka PČR a jedna z žen, u které nebylo možno totožnost prokázat, byla předvedena na OO PČR. Zde bylo zjištěno, že se jedná o H. V. z Blanska, v současné době bytem v Německu. Obě ženy jevily známky požití alkoholu, dechovou zkoušku odmítly. Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu byla věc po řádném zadokumentování a zajištění svědků předána PČR k dalšímu šetření a opatření.

6. 10. 2005 — v 17.35 hodin při šetření drobné krádeže v Penny Marketu na ulici Svitavské zajistili strážníci MP muže, který zde odcizil krabicové víno. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl schopen věrohodně prokázat svoji totožnost, byl předveden na PČR. Zde bylo zjištěno, že se jedná o P. V. z Uherského Hradiště a že je to osoba hledaná policií pro podezření z páchání trestné činnosti.

8. 10. 2005 — ve 22.07 hodin bylo dozorčí službě MP ohlášeno rušení nočního klidu a hlasitá hudební produkce na ulici Žižkově z nově otevřeného MUSIC CLUBU. Jako odpovědná osoba byl zjištěn A. G. z Blanska. Tento na výzvu hlídky hudbu ztišil a přislíbil nápravu. Při následné kontrole, asi po deseti minutách, bylo zjištěno stejné protiprávní jednání jako v předchozím případě. A. G. byl upozorněn na přestupky, kterých se dopouští, a byl důrazně vyzván k ukončení produkce. Věc je nadále v šetření.

18. 10. 2005 — v 16.40 hodin zadržela hlídka MP na ulici Údolní podezřelé motorové vozidlo, které řídil L. J. z Blanska. Vzhledem k tomu, že jmenovaný jevil známky požití alkoholu, byla na místo přivolána hlídka PČR, která si věc převzala k dalšímu opatření.

23. 10. 2005 — v 9.00 hodin byla nahlášena na MP krádež v prodejně květin Helenka na ulici Bezručově. Šetřením na místě a vyslechnutím svědků bylo zjištěno, že se krádeže měl dopustit R. S. z Blanska a měl zde odcizit smuteční dušičkovou kytici a dva věnečky v celkové hodnotě 340 Kč. Jmenovaný si zboží na prodejně vzal a bez zaplacení i přes upozornění prodavaček odešel. Po příjezdu hlídky na místo se zde již R. S. nenacházel. Dalším prováděným šetřením se podezřelého nepodařilo vypátrat ani v místě trvalého bydliště ani na jiných místech ve městě.

V 16.45 téhož dne byl podezřelý R. S. zadržen při další krádeži v obchodním domě Kaufland. Při výslechu podezřelého se tento ke svým činům doznal a veškeré odcizené zboží strážníkům MP dobrovolně vydal. Toto pak bylo vráceno na jednotlivé prodejny. S přihlédnutím k průběhu obou krádeží i časovému sledu nebyl případ řešen v blokovém řízení. Také z důvodu, že toto by bylo zjevně neúčinné. Věc byla postoupena správnímu orgánu MěÚ Blansko, kde hrozí přestupci tvrdší postih.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter