Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu od 1. 10. 2005

7. listopadu 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 7796×

Zákonem č. 218/2005 Sb. se s účinností od 1. 10. 2005 změnil zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Nový zákon přinesl lepší podmínky rodičům pečujícím osobně, celodenně a řádně o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžaduje mimořádnou péči. Zároveň zlepšil podmínky těm, kteří se starají o zletilé nebo staré občany (jedná se o osoby převážně nebo úplně bezmocné, resp. starší 80 let a částečně bezmocné).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na základě tohoto zákona se zvýšil příspěvek při péči o  blízkou nebo jinou osobu ze současných 3.776 Kč na 5.310 Kč měsíčně. Pokud občan pečuje o dvě a více osob, bude pobírat místo současných 6.490 Kč 9.086 Kč měsíčně. Novela zákona pamatuje také na případy, kdy si občané při pobírání tohoto příspěvku přivydělávají. Do 1. 10. 2005 si mohli maximálně přivydělat 3.540 Kč čistého příjmu měsíčně, aniž by o příspěvek přišli. Nová právní úprava zvyšuje od 1. 10. 2005 tuto částku na 5.900 Kč.

Novela podpořila i rodiny, které mají dítě v pěstounské péči. Tyto rodiny mohou pobírat příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu a zároveň dostávat odměnu pěstouna, aniž by ztratili nárok na jednu z dávek. Oproti současnému stavu budou moci pobírat příspěvek i ti, kteří pečují o osobu blízkou a zároveň pobírají rodičovský příspěvek při péči o dítě ve věku do 4 (případně sedmi) let. I  v tomto případě novela umožnila souběh těchto dávek. Podmínkou je, aby se oba příspěvky neposkytovaly z důvodu péče o tutéž osobu. Nová právní úprava zároveň umožňuje souběh pobírání příspěvku s vdovským a vdoveckým důchodem.

Občanům, kteří pobírají vedle příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu dávky sociální péče (jsou vázány na sociální potřebnost), budou úřady při hodnocení jejich příjmu započítávat tento příspěvek pouze z poloviny, což opět povede ke zlepšení jejich finanční situace.

Městský úřad v Blansku, odbor sociálních věcí vyplácel v měsíci září tohoto roku 264 občanům příspěvek při péči o blízkou osobu. Již v průběhu měsíce října byl zaznamenán nárůst 8 nových žádostí o tento příspěvek.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter