Projekt Pracovní rehabilitace pokračuje

11. listopadu 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 3777×

Dne 1. 8. 2005 byl zahájen projekt Pracovní rehabilitace v Blansku, o němž jsme již dříve informovali prostřednictvím článků na webových stránkách města Blanska a v denním tisku. Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Jihomoravského kraje, v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), opatření 3.2 — Podpora sociální integrace v regionech. Realizátorem akce je Oblastní charita Blansko, partnerem je město Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se o projekt na podporu začlenění občanů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením ze společnosti. Jednou z hlavních oblastí sociálního vyloučení je trh práce. Proto se projekt zaměřuje zejména na lidi dlouhodobě nezaměstnané a zcela závislé na sociální pomoci. Těmto lidem bude nabídnuta příležitost k obnovení pracovních návyků, k povzbuzení sebevědomí, dále pomoc při jednání s úřady, zaměstnavateli, poradenství, asistence, apod.

Po úvodních jednáních se zástupcem partnera, Odborem sociálních věcí Města Blanska, jsme rozeslali vytipovaným dlouhodobě nezaměstnaným klientům motivační dopisy. Součástí dopisu byla pozvánka na setkání, které se uskutečnilo 26. 9. 2005.

Konkrétní pracovní aktivity s uživateli byly zahájeny 3. 10. 2005, cyklus potrvá tři měsíce a účastní se jej 5 uživatelů, kteří byli vybráni na motivačním setkání. Po ukončení tohoto tříměsíčního cyklu proběhnou ještě dva další cykly, leden až březen a duben až červen. V těchto pracovně-rehabilitačních cyklech se bude účastnit také po 5 klientech.

Zázemím projektu jsou prostory na ul. Sadové č. 2, které nám město pronajalo od 15. 9. 2005. Součástí těchto prostor je také dílna, kde uživatelé zapojení do programu vyrábějí drobné dárkové předměty (polštáře, tašky, přáníčka apod.).

Ostatní pracovní aktivity probíhají v rámci ostatních středisek Oblastní charity Blansko (zednické práce, zahradnické práce, úklidové práce, údržbářské práce atd.). Hlavním smyslem těchto pracovních aktivit je znovuobnovení pracovních návyků, s tím souvisí i obnovení schopnosti pravidelně někam docházet.

Mimo pracovních aktivit je uživatelům poskytovaná asistence při hledání zaměstnání, jednání s úřady, pomoc při tvorbě žádosti o zaměstnání, individuální případové vedení. Účastní se i pravidelných podpůrných skupin, kde si navzájem sdělují své prožitky, také problémy, ale i nápady. Cílem těchto setkání je podpořit zvládání zátěže, která souvisí s pravidelným docházením do programu, podpora motivace, sebedůvěry a v neposlední řadě osobnostní rozvoj. Uživatelé mají možnost se vzdělat v oblasti práce s internetem, aby byli schopni si vyhledat servery s nabídkou pracovních příležitostí, najít stránky úřadů práce apod.

Spolupráce s vámi občany, ale i s vámi zaměstnavatelé, je velmi důležitým článkem zejména pro uživatele této služby. Záleží na nás všech, zda-li těmto lidem budeme nabízet prostor k možné změně nebo jim budeme uzavírat příležitost k začlenění se, ačkoli to někdy není vůbec jednoduché.

Velkou pomocí pro nás je, mimo jiné, i váš názor, týkající se tohoto projektu a cílové skupiny projektu. Proto jsme připravili na stránkám Města Blanska krátkou anketu, o jejíž vyplnění vás žádáme. Jedná se o vstupní průzkum veřejného mínění. Nezabere mnoho času a můžete tím přispět ke zkvalitnění nabízené služby a zlepšení informovanosti vás občanů.

za realizátora OCH Blansko — tým Pracovní rehabilitace
za partnera Město Blansko — odbor sociálních věcí