Žadatelé o byt jsou za nepravdivé údaje vyřazováni z pořadníku

21. prosince 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4480×

Oddělení bytového hospodářství odboru komunální údržby MěÚ Blansko stále častěji musí předkládat Radě města Blanska návrhy na vyřazení žádosti z pořadníku o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů. Většinou se jedná o nenahlášení změn bytové situace žadatele, které mají vliv na bodové ohodnocení žádosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Přestože jsou žadatelé mimo jiné i v samotné žádosti, kterou podepisují, upozorněni na to, že veškeré změny bytové situace musí neprodleně hlásit na komunální odbor, nedělají to. Bodové hodnocení si žadatelé nejčastěji „vylepšují“ nahlášením více spolubydlících osob, než je skutečnost, nebo bydlí jinde a změnu vůbec neoznámí.

Až po obdržení dopisu s usnesením rady o vyřazení z pořadníku navštíví pracovníky odboru a spílají jim, jak si mohli dovolit jejich žádost vyřadit a že jim nikdo nic neřekl a na nic je neupozornil. To, že kdysi podali svoji žádost, to už je podle nich „dávno“ a nemůžou si přece všechno pamatovat.

Když někdo potřebuje řešit svou bytovou situaci, musí pro to něco udělat. Vyplnění dvoustránkové žádosti (kterou si lze, pro případ že si nepamatuji, co jsem četl a podepsal, ofotit) a případné nahlášení změny, která má vliv na bytovou situaci žadatele, je považováno za minimální úsilí ze strany žadatele o zabezpečení svého vlastního bydlení.

Letos bylo vyřazeno celkem 40 uchazečů. Z toho na vlastní žádost 13, zbývajících 27 uchazečů bylo vyřazeno městským úřadem. Přiděleno bylo 48 bytů, v loňském roce 32. K tomuto datu zůstává v pořadníku 206 jmen.

Tímto článkem vyzýváme všechny žadatele, u kterých se změnila jejich bytová situace oproti té, kterou uvedli ve své žádosti, aby co nejdříve nahlásili změny na Oddělení bytového hospodářství MěÚ Blansko.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter