Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva

5. prosince 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 3813×

V pondělí 12. 12. 2005 v 15.30 hod. se ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, koná 20. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Jednání je přístupné veřejnosti. Návrh programu:

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 20. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 5. Výkup pozemků
 6. Směna pozemků
 7. Změny ÚPn SÚ Blansko — Metra Blansko
 8. Bezúplatný převod parkoviště fy TRIDO
 9. Investiční záměr Zdeněk Musil — AKSM Blansko
 10. Převod části krajské komunikace II/374 do komunikací místních
 11. Regenerace sídliště Písečná
 12. Označení ulic a jiných veřejných prostranství: Blansko — Klepačov
 13. Návrh Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B31
 14. Návrh Obecně závazné vyhlášky o Závazné části ÚPn SÚ Blansko
 15. Návrh na změnu vyhlášky
 16. Odprodej — bývalá MŠ H. Lhota
 17. Jasanová 24 — odprodej
 18. Zrušení Vyhlášky č. 4/1993 — Domovní řád pro domy v majetku Města Blansko
 19. Schválení Obecně závazné vyhlášky o přidělování bytových náhrad
 20. Žádost o prominutí 50 % poplatku z prodlení
 21. Žádost o uzavření dohody o uznání závazku
 22. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
 23. Návrh vyhlášky o místním poplatku
 24. Rozpočtová opatření
 25. Rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí 2006
 26. Úvěr SFRB ČR
 27. Schválení úvěru na rekonstrukci koupaliště
 28. Ručení města Svazku VaK za dlouhodobý úvěr
 29. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva
 30. Interpelace
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter