Organizace mohou ještě žádat o příspěvky z rozpočtu

20. ledna 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4761×

Až do konce ledna mají dle směrnice č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ možnost organizace žádat příspěvek z městského rozpočtu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tento předpis upravuje postup a podmínky pro poskytování finančních příspěvků a dotací (dále také jen příspěvku) z rozpočtu města státním, nestátním, ziskovým i neziskovým organizacím, občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám, které provozují veřejně prospěšnou činnost především pro občany města Blanska, na území města Blanska v následujících oblastech:

a) sociální služby a humanitární pomoc
b) prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí
c) cestovní ruch
d) kultura
e) zdravotnictví
f) zájmová činnost
g) sport a tělovýchova
h) tvorba a ochrana životního prostředí

V ojedinělých případech lze samostatným rozhodnutím kompetentních orgánů Města Blansko poskytnout finanční prostředky formou dotace či příspěvku mimo režim této směrnice.

Formuláře pro podání žádosti jsou součástí směrnice č. 3/2005