Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2006/07

15. ledna 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3883×

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 31. ledna 2006 od 14 do 17 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2006/07. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 1. února 2006 od 14.30 do 16 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2006 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR, dále na občany jiného členského státu EU a jejich rodinné příslušníky, kteří na území ČR pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, a dále na jiné cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce. Do jednotlivých základních škol se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybírat si pro své dítě školu jinou.

Zápis dětí na odloučeném pracovišti ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Blansku, Dolní Lhotě proběhne v úterý 31. ledna 2006 od 14 do 16 hodin.

Zápis dětí do Základní školy speciální, Blansko, Žižkova 27 — zápis dětí s mentálním a kombinovaným postižením proběhne ve středu 15. února 2006 v době od 12 do 15 hodin na Základní škole speciální, Blansko, Žižkova 27. Informace na tel. 516 418 728.

Spádové obvody základních škol

  • Školský obvod spádové školy ZŠ Blansko, Erbenova 13: ulice Gellhornova, Erbenova, Havlíčkova od č. 38, Chelčického, Lesní, L. Janáčka, Nad Žlíbkem, Podlesí, Pod Javory, Purkyňova, Sadová lichá čísla od 31, sudá č. od 46, Těchovská, Údolní, Větrná, Východní, Wolkerova, Zahradní, 9. května a  děti z městských částí Klepačov, Lažánky, Těchov a Obůrka.
  • Školský obvod spádové školy ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2: ul. Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Čapkova, Družstevní, Fügnerova, Hálkova, Havlíčkova č. 1 — 37, Husova, Hořická, Hybešova, Jasanová, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, K. J. Mašky, Kollárova, Komenského, Lipová, Luční, Mahenova, Masarykova, Nádražní, Na Vyhlídce, nám. Míru, nám. Republiky, Nerudova, Na Brankách, Pod Strání, Pražská, Rodkovského, Rožmitálova, Sadová lichá č. 1 — 29, sudá č. 2 — 44, Seifertova, Sladkovského, Smetanova, Suchá, Sušilova, Stařeckého, Svatopl. Čecha, Svitavská, Tovární, Vodní, Vrchlického, Wanklovo nám., Zdíkova, Žalkovského, Žižkova a děti z městských částí Hořice a  Olešná.
  • Školský obvod spádové školy ZŠ Blansko, Dvorská 26: ul. Absolonova č. 9 — 24, Al. Skotáka, Bezručova, Čelakovského, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská č. 1 — 32, Jiráskova, Kamnářská, Konečná, Krajní, Krátká, Křížkovského, Mánesova, Mlýnská, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Pekařská, Poříčí, Příční, Příkrá, Růžová, Sloupečník, Sukova, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Zámek, Zborovecká a děti z  městské části Horní Lhota.
  • Školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17: ul. Absolonova č. 1 — 8, Cihlářská, Dvorská od č. 33, Horní Palava, Salmova, děti z městské části Těchov — Češkovice a děti z městské části Dolní Lhota (odloučené pracoviště v Blansku, Dolní Lhota).
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter