30 let MKD – Organizační činnost MKD Blansko

18. února 2006, ostatní, přečteno: 3882×

Od vzniku MKD byla přijata zásada, že členy klubu mohou být všichni občané města, kteří dosáhnou důchodového věku včetně invalidních občanů. Členství v MKD je bezplatné. Činnost vždy řídila a organizovala samospráva, která připravovala akce pro členy, vytvářela podmínky pro vznik a práci kroužků, souborů a různých aktivit.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Za 30 let se zapojilo do práce v samosprávách 54 členů, z nichž v současné pracuje 13 členů. Dosud se vystřídalo ve vedení šest předsedů.

Město vybudovalo a od 1. 1. 1990 předalo pro potřeby MKD přízemí budovy na ul. Dvorská 2. Od zahájení provozu zajišťuje činnost provozní vedoucí paní Alena Slováčková, pracovnice MěÚ Blansko.

K dispozici jsou jídelna (124 míst), klubovna (40 míst), zasedací místnost (15 míst) a tři místnosti pro uložení materiálů kroužků. Jedna místnost slouží pro knihovnu klubu. Součástí jsou dále sociální zařízení a kuchyně. Jídelna a kuchyně jsou denně v dopoledních hodinách využívány pro stravování důchodců z Blanska, které je organizováno mimo činnost MKD.

Samospráva zpracovává pololetní plány akcí a z nich vytváří každý měsíc informační letáky, které dostávají všichni členové. Styk s nimi zabezpečuje 52členný sbor důvěrníků. Předávají nejen informační letáky, ale i blahopřání k životním výročím. Této spolupráce si velmi vážíme a všem důvěrníkům patří poděkování.

Využití prostor je dáno pravidelnou činností – zkoušky kroužků, souborů, cvičení žen při hudbě, jóga, společenské hry, schůzky vyšívaček, členek kroužku Dovedné ruce a dalšími aktivitami. Dále jde o nepravidelnou činnost organizovanou dle měsíčních plánů akcí.

Od 1. 4. 1999 byl MKD začleněn pod Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko. Jeho orgány na základě zpracovávaných návrhů rozpočtů samosprávou MKD každoročně projednávají a schvalují dotace na činnost. Ty jsou ve výši 100 – 110 tis. Kč a jde o prostředky mimo náklady na provoz budovy klubu Dvorská 2. Za všechny členy děkujeme zastupitelům, funkcionářům MěÚ, pracovníkům odboru školství i dalším pracovníkům za trvalou spolupráci a vytváření podmínek pro činnost Městského klubu důchodců v Blansku. Není tomu tak ve všech městech.

Pravidelné rozbory využívání prostorů pro činnost MKD a ostatních aktivit dokazují, že během roku využívá jídelnu cca 35 tis. strávníků, 3500 členů organizací – zdravotně postižených, diabetiků, důchodců závodů a dalších, kteří zde konají svoje výborové i členské schůze. Vlastní činnost MKD vykazuje během týdne účast průměrně 250 členů a během roku je to 15000 účastníků.

Z těchto čísel lze shrnout, že za rok využije naše prostory více jak 50 tis. účastníků. Tato fakta dokazují, že vkládané finanční prostředky jsou plně využívány ve prospěch seniorů města Blanska.

MKD

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter