Co ukázal průzkum dopravy

15. února 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4316×

V minulém období bylo ve městě provedeno několik úprav v oblasti dopravy. Mám tím na mysli vybudování dvou okružních křižovatek „U Štěpánků“ a „U pošty“. Realita ukazuje, že trend budování kruhových objezdů je krok správným směrem. Cílem takto upravovaných frekventovaných křižovatek je zajištění plynulosti při průjezdu, zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu (hlavně chodců) a snížit emise.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V letošním roce bude provedena úprava křižovatky Smetanova – Masarykova (pod Rudoarmějcem) a projekčně také připravujeme rekonstrukci křižovatky Mlýnská – Poříčí (u lázní). Základem pro realizace jsou průzkumy frekvencí vozidel. Jeden takový průzkum jsme provedli právě ve výše uvedených křižovatkách. Účelem bylo zjištění skladby dopravního proudu a frekvence vozidel projíždějících v prostoru křižovatek.

Výsledky ukazují, jak neočekávaně vysoká je průjezdnost uvedenými křižovatkami. Průzkum ukázal, že v průměrný pracovní den projíždí ulicí Poříčí cca 12.480 automobilů a ulicí Mlýnskou 3.740 automobilů. Výsledek průzkumu na křižovatce Smetanova – Masarykova odpovídá následujícím hodnotám (cca):
Smetanova 7.060 vozidel
nám. Republiky 5.218 vozidel
Sadová 8.015 vozidel
Masarykova 3.894 vozidel

křižovatka u lázní
x/y ......... x = přepočtený počet všech vozidel na jeden pracovní den
y = přepočtený počet lehkých, středních a těžkých nákladních automobilů včetně autobusů.
Pozn.: vzhledem k tomu, že měření bylo prováděno v lednu, nebyl počítán průjezd cyklistů
křižovatka pod Rudoarmějcem

Jaká by měla být průjezdnost po realizaci frekventovaných křižovatek ukazují kartogramy dopravních uzlů, kdy údaje z lednových měření jsou přepočítány na frekvenci průjezdnosti pro průměrný pracovní den.