Kdy a jak bude dostavěna silnice na Rájec?

8. února 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 5145×

Rozpor mezi slovy a činy – tak je možné si vysvětlovat stanoviska zástupců samosprávy města Rájec-Jestřebí. Město Blansko bylo v roce 2000 iniciátorem projektu, který má řešit novou dopravní komunikaci II/374 spojující města Blansko – Ráječko – Rájec – Boskovice. Do celého projektu investovalo mnoho času a nemalé finanční prostředky. Cílem tohoto projektu je zajištění plynulého a kapacitního provozu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

značka konec obce

Zástupci Města Blansko společně se zástupci dalších orgánů a organizací včetně poslanců vedli nespočet jednání na Ministerstvu dopravy ČR, Státním fonu dopravní infrastruktury a Krajském úřadě. Výsledkem tohoto úsilí bylo zajištění výstavby komunikace v rámci dvou etap až po začátek Ráječka. K tomu, aby tato komunikace mohla dál pokračovat, změnily obce Spešov i Ráječko svůj územní plán tak, aby nemusely být asanovány rodinné domky v Ráječku. Měla být vymístěna čistírna odpadních vod ve Spešově, předpokládala se trasa s napojením na stávající propojovací komunikaci Spešov – Rájec, která by byla nově zbudována, rozšířena a napojena na křižovatku u MKZ. Dle mého názoru racionální, praktické a rychle realizovatelné řešení, na které byly i vyhrazeny další finanční prostředky.

Problém ovšem nastal poté, co měl projektant dokončit projekt komunikace na území Rájce. Obec totiž nebyla celou dobu schopna plánovanou trasu zakreslit do svého územního plánu. Zatímco vedení města Rájec-Jestřebí na všech jednáních hlásalo, že napojení k MKZ je pro ně vyřešené a bezproblémové a divili se, proč projektant neprojektuje, zastupitelé města Rájec vč. pana starosty a místostarosty na jednání 18. 1. 2006 odmítli vytvořit v územním plánu prostor pro pokračování komunikace k MKZ. Znamená to, že pro další průběh komunikace je na území Rájce v územním plánu schválena trasa po levém břehu Svitavy, což mimo jiné znamená asanaci rodinných domků a trasu, s kterou od prvopočátku nesouhlasili zástupci Ráječka a která je i stavebně–správně daleko složitější.

V čase to znamená, že zastupitelé Rájce vrátili pokračování ve výstavbě silnice z Ráječka na Rájec minimálně o pět let zpět. Snad nejvíce je stávajícím stavem zatíženo Ráječko, protože vozidla, která doposud jezdila do Blanska přes Spešov, jezdí na novou silnici (mj. i proto, že se vyhnou dvěma přejezdům). Město Blansko je připraveno učinit vše pro to, aby se projekt realizoval v připravené podobě. Pokud zástupci Rájce nepřehodnotí svůj pasivní až odmítavý postoj, budeme chtít, aby celou záležitost posoudil Krajský úřad JMK, který má v kompetenci řešení územního plánu celého území. Cíl je jasný, co nejdříve pokračovat ve stavebních pracích a zastavit blamáž, kterou bezesporu stávající stav je.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter