Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Blanska

28. února 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3671×

21. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v pondělí 6. března od 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 21. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 5. Výkup pozemků
 6. Vývoj obsazenosti průmyslové zóny
 7. Investiční záměr firmy Blata
 8. Změny ÚPn SÚ Blansko (1 x Klepačov, 2 x Blansko, 1 x Dolní Lhota)
 9. Cyklostezka u „Salmova“ jezu – žádost o dotaci
 10. Mobilita pro všechny – žádost o dotaci
 11. Prodej – byty Jasanová 24
 12. Prodej – garáž L. Janáčka
 13. Prodej – kotelna K23
 14. Bezúplatný převod – HHP
 15. Návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2006
 16. Poskytnutí účelových půjček z fondu rozvoje bydlení
 17. Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Blansko
 18. Právní, ekonomická, provozní a odborná situace v Nemocnici Blansko
 19. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva
 20. Interpelace