30 let MKD – soubor Lipka

5. března 2006, ostatní, přečteno: 3998×

Podle dokladů, které od vzniku MKD máme k dispozici, je možno uvést, že první kroužky, pěvecký a turistický, vznikly krátce po ustavení klubu v roce 1978. Pěvecký kroužek se rozšiřoval a v roce 1987 čteme v kronice první doklad o recitačním souboru. Začínalo šest členů, kteří doplňovali vystoupení pěveckého kroužku recitacemi a postupně vznikl literárně recitační kroužek.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jak vzpomíná paní Boženka Smahová, jedním z rozhodujících programů, kterým byl dán podnět k propojení recitace se zpěvem, bylo pásmo z Čapkova „Zahradníkova roku“, kde členové kroužku četbu z jednotlivých kapitol knihy oddělovali zpěvem.

A jsme v období, kdy se dává do provozu nová budova klubu důchodců, jsou vytvořeny nové a dobré podmínky pro činnost kroužků a souborů. Přichází pan Vladimír Šoupal a s ním další členové kroužku a je rok 1992, kdy literárně pěvecký kroužek má již 20 členů, ale nemá jméno. Zde si připomeňme, že to byl člen kroužku pan František Skoták, který přišel s návrhem – Literárně pěvecký kroužek = LIPKA.

soubor Lipka
Soubor Lipka. Foto: archiv MKD

Vůdčí osobností byl a dosud je dirigent, klavírista a sbormistr v jedné osobě pan Vladimír Šoupal a paní Boženka Smahová, autorka krátkých scének a průvodního slova ke každému programu. Dobrými nápady pro scénky přispívala i paní Jarka Poláková.

Soubor Lipka má dnes 28 členů, za dobu působení nacvičili jeho členové 400 písní, 300 básní a předvedli více než 60 scének. Ze statistiky uvádíme – za posledních pět roků uskutečnila Lipka 81 vystoupení, z toho 33 pro členy MKD a 48 pro jiné organizace. Např. Adventní koncerty v dřevěném kostelíku, Domově důchodců Blansko, Den seniorů Břeclav, vystoupení pro důchodce na Klepačově, v Letovicích, Žďáru a mnoha dalších městech a obcích.

Za úspěšnými programy je trvalá pravidelná příprava. Každé pondělí soubor zkouší, členové připravují oblečení, pomůcky pro jednotlivá vystoupení, tak aby každé z nich mělo patřičnou atmosféru. Členové Lipky o svém působení říkají: „Kdepak, na Lipku nedá nikdo z nás dopustit. Proč? Protože nám pomáhá zapomínat na potíže stáří.“

Přejeme celému kolektivu Lipky další úspěšnou činnost, veselé a spokojené publikum, neboť to je ta největší odměna.

MKD

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter