Povodňová situace – průběžné informace

30. března 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 7920×

Aktualizováno 3.4. 18:50 h
Vážení spoluobčané, i když situace na některých místech republiky je stále hodně dramatická, řeka Svitava se zklidňuje. V poledne 3. 4. 2006 už platí pouze 1. stupeň povodňové aktivity. Prognóza výrazného vzdutí hladiny Svitavy očekávaná v pátek 31. 3. 2006 v noci či v sobotu v ranních hodinách se naštěstí nenaplnila. Pytle s pískem jsou nyní postupně odváženy do skladu, kde je ponecháme ještě asi týden naplněné pro případ potřeby.
Všem dobrovolníkům, kteří pomáhali plnit a rozmísťovat protipovodňové pytle v pátek večer a v noci, velmi děkujeme. Oceňujeme solidaritu všech, kteří přišli pomoci ohroženým spoluobčanům.
Za vedení města PhDr. Jaroslava Králová, starostka města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

3.4. 12:25 h Vláda České republiky vyhlásila pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých povodní NOUZOVÝ STAV na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006.

3.4. 8:45 h Na Svitavě v Letovicích byl odvolán 2. stupeň povodňové aktivity.

1.4. 8:55 h Povodňová situace na Svitavě se oproti původnímu očekávání stabilizovala. Dochází k mírnému nárůstu hladiny řeky. Všechna opatření přijatá krizovým štábem zůstávají i nadále v platnosti včetně zachování vybudovaných protipovodňových bariér.

1.4. 7:35 h V noci byla učiněna všechna potřebná opatření k zabránění průniku vody do objektů kolem řeky. Hasiči společně s dobrovolníky položili pytle v ulicích kolem řeky. Do teď se situace výrazněji nezhoršila. Dle webu Povodí Moravy kulminovala Svitava v Letovicích v 5.00 hodin. V Blansku se kulminace očekává kolem 10. hodiny. V 8.30 h zasedne povodňová komise, která zhodnotí aktuální situaci a rozhodne o dalších krocích.

31.3. 21:50 h V tuto chvíli zasedá krizový štáb města. Na ul. Sv. Čecha a u lázní se vytvářejí bariéry pro svod vody. Hasiči rozvážejí pytle po ul. Svitavské, Rožmitálově, Družstevní a Vodní. Vyzýváme občany bydlící v těchto ulicích, aby si těmito pytli zabezpečili vchodové dveře a sklepní okna. Dá se předpokládat obdobný vzestup hladiny jako v roce 1997, proto vyzýváme všechny občany, aby si zabezpečili svá vozidla a přepravili je do vyšších částí města.

Ve 12.00 hodin byl zvýšen odtok z přehrady Křetínky z 5,5 na 7,5 m3/s. Hladina vody se tedy může opět o něco zvednout, v lepším případě se pokles hladiny zastaví nebo jen zpomalí.

Situace na Svitavě se uklidňuje. Dnes ráno v 7.00 hodin byla naměřena výška vodní hladiny 268 cm, což je od včerejšího odpoledne pokles o 20 cm. Upozorňujeme ale, že k přechodnému zvýšení vodní hladiny může ještě dojít v důsledku zvýšeného odpouštění z vodních nádrží Křetínka a Bělá.

Přehled odečtů stavu výšky řeky Svitavy na vodoměrné lati u mostu u zastávky ČD Blansko-město:

29. 3. 2006
7:00 hod. 260 cm
13:30 hod. 275 cm
17:00 hod. 280 cm
20:00 hod. 286 cm
23:00 hod. 290 cm

30. 3. 2006
2:00 hod. 300 cm
7:00 hod. 300 cm
8:00 hod. 296 cm
12:00 hod. 290 cm
14:30 hod. 286 cm

31. 3. 2006
7:00 hod. 268 cm
12:00 hod. 260 cm


30.3. 12:43 h Právě zasedal krizový štáb. Jednotlivé složky IZS a pracovníci krizového řízení ORP Blansko dodali informace o aktuální situaci. V Blansku se povodňová situace pozvolna uklidňuje. Pokud nenastanou silnější srážky, měl by pokles hladiny řeky pokračovat. Vývoj situace na Svitavě je nadále monitorován. Situaci ve Sloupě zvládá tamní obecní úřad zatím vlastními silami. Punkva od večera výrazně opadla, pouze u jeskyní se nachází velká laguna. Situace ve Sloupě nedosahuje stavu po ničivé povodni z roku 2003.

30.3. 9:00 h V noci byl na našem území vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. V Letovicích řeka kulminovala ve 3 hodiny ráno a během dopoledne byl zaznamenán mírný pokles, který se projevil i v Blansku. Dnes dopoledne hejtman vyhlásil stav nebezpečí v jihomoravském kraji, což se týká především jižních částí – Znojmo, Hodonín. Proto je na 12. hodinu svolán krizový štáb pro Blanensko. Řešit bude situaci na Blanensku a možnost nabídnutí pomoci postiženým oblastem na jižní Moravě.