Projekt „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ pokračuje i letos

6. března 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4663×

V rámci projektu jsou rekonstruovány kanalizace v Blansku a městských částech Horní Lhota a Dolní Lhota. Část bude probíhat i v obci Ráječko. Práce se rozběhnou opět naplno na většině míst koncem března nebo začátkem dubna a nutno dodat, že téměř všechny by měly být dokončeny do konce července.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Blansko

V ulici Mahenově (naproti hlavní poště) budou pokračovat práce na splaškové kanalizaci, jejíž výstavba je komplikována skalou, na kterou bylo loni v rámci prací naraženo.

Kopat se bude také na ulici 9. května ve směru od ul. Bartošové až po ulici Nad Žlíbkem. Ulici Alešovu čeká rekonstrukce stoky a napojení na čističku, vybudována bude nová splašková kanalizace.

Na ulici Svitavské u restaurace U Golema budou dokončovány práce na lapáku písku (termín 7/2006). Oprava odlehčovací komory na křižovatce Mlýnská-Poříčí proběhne v prázdninových měsících.

Dolní Lhota

V březnu se rozběhnou práce na dokončení čerpací stanice (u přejezdu). Pokračovat se bude na kanalizačních stokách SD 2 a SD 5. Zkušební provoz je plánován na 7/2006, dokončení všech prací o měsíc později.

Horní Lhota

Zde část prací započne podle počasí v březnu, část v dubnu. Pokračovat se bude v budování hlavního sběrače na stoce H, rekonstrukcích stok H 6 (u školy) a H 2. Konec je opět naplánován na červenec 2006.

Upozornění: Na začátku měsíce února byly zbývajícím občanům Horní a Dolní Lhoty, kteří nereagovali na první kolo rozeslání dohod a projednání na veřejných schůzích, rozeslány DOHODY O SPOLUPRÁCI při realizaci kanalizačních přípojek. Tyto dohody se týkají spolupráce Svazku s občany při změně likvidace odpadních vod z jejich nemovitostí, tzn. dohody o termínech a způsobu zrušení stávajících žump nebo septiků a způsobu napojení na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci.

V případě, že u některých nemovitostí nedojde v daném termínu k řádnému připojení, bude město nuceno podle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ověřit likvidaci odpadních vod z těchto nemovitostí. Otázky k tomuto tématu vám odpoví pracovnice odboru komunální údržby Ing. Renata Krejsová, tel. 516 775 128.