Setkání občanů s představiteli Města Blansko

20. března 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3671×

Ve středu 29. března 2006 se od 16.00 hodin bude konat v blanenském kině tradiční setkání občanů s představiteli Města Blansko. Setkání se zúčastní nejužší vedení města, které v úvodu pohovoří o uplynulém roce ve městě Blansku, a poté zodpoví ústní i písemné dotazy občanů. Přítomni budou také všichni vedoucí odborů MěÚ a ředitelé příspěvkových organizací.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Písemné dotazy mohou být předem odevzdány v Informační kanceláři Blanka, na podatelně městského úřadu a před zahájením v kině. Podepsané dotazy budou zařazeny do slosování o věcné ceny. Pro děti, které přijdou s rodiči, bude připraveno občerstvení.

Od 15.30 hodin vystoupí před budovou kina Městská dechová hudba Blansko a v sále před zahájením setkání vystoupí sbor zobcových fléten Flautino ze SZUŠ Blansko. Po skončení setkání bude pro všechny zúčastněné promítnut zdarma film Anděl Páně.

V přísálí bude výstava prací dětí z blanenských mateřských škol, projektová dokumentace probíhajících a plánovaných investičních akcí (např. koupaliště a regenerace veřejného prostranství) a projekce publicistického pořadu „Jubilejní rok 2005“.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter