Jarní deratizace města Blanska

3. dubna 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3721×

V měsících duben – červen bude ve městě prováděna ohnisková deratizace zaměřená na redukci populace hlodavců. Nástrahy budou pokládány do kanalizační sítě, na prostranství, a to zejména do nor, stezek apod. Dále budou deratizována problematická místa u bytových domů v oblasti kanalizačních a teplovodních přípojek a výměníkových stanic.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Upozorňujeme občany, aby v průběhu celé akce věnovali zvýšenou pozornost zejména malým dětem, volně pobíhajícím psům a kočkám. Všechny nastražené objekty budou řádně označeny a nástrahy nebudou nikdy volně položeny na přístupných místech a prostranstvích. Z bezpečnostních důvodů bude pracovní doba deratizérů omezena dobou vyučování na školách.

V případě náhodného požití nástrah jak člověkem, tak i zvířetem, vyhledejte lékařskou nebo veterinární pomoc a podávejte vitamín K1 (přípravek KANAVIT).

Žádáme občany, aby zvýšenou péčí o hygienu města a zlepšením zacházení s potravinovými odpady podpořili výsledný efekt celé deratizace. Žádáme zejména firmy pracující s potravinovými výrobky, aby se připojily k této deratizaci vlastní deratizací svých areálů.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Renatu Krejsovou, tel. 516 775 128.