Vydávání cestovních dokladů čekají podstatné změny

21. června 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 6953×

Zjistit na poslední chvíli nesrovnalosti v cestovních dokladech není nic příjemného. Obvykle se těsně před výjezdem objeví, že „pas propadl“. Proto doporučujeme zkontrolovat tento doklad mnohem dříve než před zabouchnutím dveří při odjezdu. Je-li platnost cestovního dokladu dostačující, není třeba nijak pospíchat, ale ti, co budou muset mít nový doklad, se od 1. září letošního roku setkají již s novými předpisy. Hovoříme o tom s vedoucím Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Blansko Ing. Radkem Gajdošíkem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„S účinností od 1. 9. 2006 vstupuje v platnost nový zákon číslo 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů. Nový zákon přináší podstatné změny.“

Jaké především?

„Skončí podávaní žádostí o pas v písemné podobě, neboť se cestovní doklady budou zpracovávat ve formě elektronické. V této souvislosti se na MěÚ Blansko buduje nové pracoviště pro přijímání a vydávání žádostí o cestovní doklady s biometrickými znaky. Občanům budou sloužit ‚fotokabinky‘, kde dojde k nasnímání grafické podoby obličeje občana a posléze (od 1. 5. 2008) i otisků prstů.“

…odpusťte, že vstupuji do odpovědi, ale zatím má občan možnost výběru fotografie, kterou si přeje v pase mít. Zůstává tato volba?

„Nasnímanou podobu obličeje občana lze opakovat tak, aby byl žadatel spokojen. Pokud bude vše v pořádku, technické podmínky budou stanoveny prováděcí vyhláškou, dojde k potvrzení údajů uvedených žadatelem a bude naskenován podpis žadatele. Následně bude žádost odeslána ke zpracování a výrobě do státní tiskárny cenin.“

Údaje souhlasí, snímek je schválen, co dál?

„Občan vyčká v zákonem stanovené lhůtě na nový cestovní doklad.“

Jistě významná změna v pořízení cestovního dokladu. Souvisí s ní i změny v poplatcích?

„Ano, mění se výše správních poplatků. Cestovní doklad se strojově čitelnou zónou s biometrickými znaky přijde občana staršího 15 let na 600 Kč, občana ve věku pět až 15 let na 100 Kč. Dětem do věku pěti let se tento typ cestovního dokladu nevydává.“

Bude možné si požádat o vydání pasu ve zkrácené době a za jaký peníz?

„Zákon pamatuje i na tyto případy. Lze požádat o vydání tzv. rychlého pasu, tj. cestovního dokladu bez strojově čitelné zóny. Občan však musí počítat, že tento doklad bude mít platnost pouze šest měsíců místo stávajících dvanácti. Současně zaplatí správní poplatek ve výši 1500 Kč, je-li starší 15 let. Občan ve věku 5 až 15 let zaplatí 1000 Kč a děti mladší pěti let 50 Kč.

Zdůrazňuji fakt, že pokud se jedná o vydání prvního cestovního dokladu, je nutné doložit doklad o státním občanství. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství lze podat prostřednictvím příslušného matričního úřadu podle místa trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Je nutné ale počítat s lhůtou pro vydání osvědčení 30 dnů, jelikož tyto žádosti vyřizuje Krajský úřad Jihomoravského kraje a nelze tuto lhůtu jakkoliv zkrátit.“

Pokud jsem dobře pochopil, změna od 1. 9. spočívá i v místě podávání žádosti a vydávání cestovního dokladu?

„Ano, tyto žádosti bude možno podat naposled na matričních úřadech dne 18. 8. 2006. Po tomto datu pouze na obci s rozšířenou působností, tj. na Městském úřadu Blansko na nám. Republiky.“

Říká se, že změna znamená život, ale není jich už příliš v této oblasti? Nebo jsou ještě další?

„Jsou ještě další dílčí neméně důležité změny, např. to, že nelze již dítě zapsat do cestovního dokladu, to znamená, že dítě musí mít svůj vlastní cestovní doklad.“

Ještě snad nějaké jiné důležité upozornění?

„Ano, například to, že pokud občan změní příjmení v souvislosti s uzavřením manželství, končí platnost cestovního dokladu po uplynutí lhůty tří měsíců ode dne změny.“

Za informace poděkoval Jaroslav Parma