Sběrné středisko odpadů – změna umístění

22. srpna 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 6720×

Oznamujeme UZAVŘENÍ sběrného střediska odpadů (dále jen SSO) na Starém Blansku na ul. Luční, a to k datu 31. 8. 2006. Ukládání odpadu u tohoto areálu po tomto datu bude posuzováno jako vytváření černé skládky s příslušnými postihy. Nově otevřené SSO je umístěno od 15. 8. 2006 v Horní Lhotě v areálu bývalého překladiště.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Občané města Blanska mohou v SSO Horní Lhota ukládat bezplatně odpady – nebezpečné odpady, velkoobjemové, spalitelné, nespalitelné, odpad ze zeleně, železo, apod., a to vždy v maximálním množství, které se vejde do zavazadlového prostoru osobního vozidla nebo na malý přívěsný vozík avšak v max. množství 100 kg.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny platit za jakékoli uložení odpadů na SSO dle platného ceníku vyvěšeného na SSO.

Při dovozu odpadů na SSO občany města Blanska je nutno předložit obsluze doklad o zaplacení poplatku za provoz systému sběru, shromažďování a odstraňování odpadů na příslušný rok, doklad totožnosti, vyčkat instrukcí obsluhy a svým podpisem stvrdit odevzdaný druh a množství odpadu v evidenčním listu.

Toto SSO je zároveň MÍSTEM ZPĚTNÉHO ODBĚRU použitých elektrozařízení:
1. velké domácí spotřebiče včetně chladniček
2. malé domácí spotřebiče
3. elektrické nářadí a nástroje
4. trubicové a úsporné zářivky a výbojky
5. televizory a PC monitory
6. výpočetní a telekomunikační technika
7. spotřební elektronika
8. hračky, vybavení pro volný čas a sport

Provozní dny a hodiny sběrného dvora:
pondělí zavřeno
úterý 10.00 až 17.00 hodin
středa 10.00 až 17.00 hodin
čtvrtek 10.00 až 17.00 hodin
pátek 10.00 až 18.00 hodin
sobota 8.00 až 12.00 hodin
neděle zavřeno

Telefon na sběrný dvůr je 516 418 440.

Některý stavební odpad z jednotlivých staveb a stavebních úprav bez příměsí je možné odevzdávat přímo na recyklační linku, která je umístěna v areálu MORAVOSTAVU na Starém Blansku, a to v pondělí až pátek od 6.00 do 14.30 hod. Bližší informace na tel. 516 418 616.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter