Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

1. září 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4554×

Jedná se o ovoce, zeleninu a odpady ze zahrad (např. listí, plevel atd.). Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)!

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vzhledem k tomu, že se v odpadových nádobách určených na svoz komunálního odpadu znovu ve větší míře vyskytuje odpad ze zahrad, a to především jablka a jiné ovoce, připravilo pro vás Město Blansko ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. individuální svozy tohoto odpadu. Žádáme proto občany, aby tento odpad nebyl do odpadových nádob ukládán.

Žádáme občany města Blanska o uložení tohoto druhu odpadu do pevných igelitových pytlů odpovídající nosnosti a jejich přistavení v den svozu do 7 hod. ráno ke komunikaci. Svoz bude prováděn vždy v úterý v následujících termínech: 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11.2006.

Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Ostrova, kde není možné zpracování jakýchkoli příměsí z dřevin. Dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) můžete uložit v následném přistavení VOK v měsíci listopadu nebo v provozních hodinách na sběrném středisku odpadů v Horní Lhotě. Upozorňujeme, že dřevní odpad nebude posádkou svozového vozidla odvážen a jeho přistavení v tyto svozové dny bude posuzováno jako vytváření černé skládky s příslušnými postihy.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter