Kácení dřevin rostoucích mimo les

3. listopadu 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3758×

Blíží se období vegetačního klidu dřevin, které trvá od konce měsíce října do konce měsíce března následujícího roku, a tím vzroste počet žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které upravuje platný zákon o ochraně přírody a krajiny.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Obecně platí, že o kácení dřevin může místně příslušný úřad požádat vlastník pozemku, na kterém předmětná dřevina roste nebo nájemce pozemku se souhlasem jeho vlastníka.

Žádost obsahuje jméno a adresu žadatele včetně data narození, doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům i dřevinám, specifikaci dřevin určených ke kácení (druh, počet, velikost plochy keřových porostů včetně situačního nákresu, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad
zemí) a zdůvodnění žádosti.

Pro úplnost je nutno uvést, že pokácet dřevinu rostoucí mimo les bez povolení místně příslušného úřadu může pouze fyzická osoba, která je vlastníkem a současně uživatelem pozemku, a to pouze v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm.

Bez povolení lze vykácet keřové porosty o souvislé ploše do 40 m2. Současně však musí být splněna podmínka, že dřeviny nenáleží do významného krajinného prvku, nerostou ve zvláště chráněném území a nepatří k památným stromům.

Z výše uvedeného vyplývá, že se zde určitě vyplatí víc než kde jindy držet zásady „dvakrát měř a jednou řež“. Než se tedy pustíte do kácení dřevin, kontaktujte místně příslušný orgán ochrany přírody, abyste předešli případnému uložení pokuty za pokácení dřeviny v rozporu s platnou legislativou.