Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů pokračuje

29. listopadu 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 17481×

Vzhledem ke skutečnosti, že ve sdělovacích prostředcích byly v poslední době zveřejněny zprávy týkající se ukončení platnosti některých typů občanských průkazů a tyto informace nebyly zcela vyčerpávající, o čemž svědčí řada dotazů z řad zejména starších občanů, uvádíme následující:

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V souladu s nařízením vlády z roku 2004 jsou již neplatné občanské průkazy vydané do 31. 12. 1994. Platnost těchto občanských průkazů skončila 30. listopadu 2005.

Občané, kteří mají občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996 musí požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu 2006. V případě, že tak neučiní, platnost těchto občanských průkazů skončí 31. prosince 2006.

Do 30. listopadu 2007 musí požádat o vydání nového občanského průkazu občané, kteří vlastní občanský průkaz vydaný do 31. 12. 1998. Platnost těchto občanských průkazů skončí 31. prosince 2007.

Majitelé občanských průkazů vydaných do 31. 12. 2003 by měli o vydání nového občanského průkazů požádat nejpozději do 30. listopadu 2008, poněvadž platnost těchto občanských průkazů skončí 31. prosince 2008.

Výše uvedené se však netýká občanů narozených před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.

K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit jednu fotografii odpovídající současné podobě občana a kritériím daným zákonem o občanských průkazech a stávající občanský průkaz. V případě, že u občana došlo ke změně některých skutečností zapisovaných do občanského průkazu, např. ke změně osobního stavu, je občan povinen toto doložit.

Občané s trvalým pobytem ve správním obvodu úřadu s rozšířenou působností Městského úřadu Blansko mohou o vydání nového občanského průkazu požádat u správního oddělení odboru vnitřních věcí v přízemí budovy Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1 nebo prostřednictvím matričního úřadu.

Bližší informace občanům rádi sdělí pracovníci správního oddělení Odboru vnitřních
věcí MěÚ Blansko. odbor vnitřních věcí.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter