Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek

5. prosince 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4973×

Od začátku příštího roku nás čekají radikální změny v celém systému sociálních služeb a poskytování sociálních dávek. Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek přinesou nové právní normy, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2007. Jedná se o zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V souvislosti s přijetím těchto nových právních norem se mění několik desítek dalších zákonů. Vzhledem k rozsahu změn bude Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Blansku informovat občany postupně s tím, že v tomto úvodním článku poskytneme základní informace o systému sociálních služeb.

Základním cílem zákona o sociálních službách je zajistit lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, pomoc a podporu prostřednictvím nabídky široké škály sociálních služeb, stanovení pravidel pro jejich poskytování a v neposlední řadě zavedení příspěvku na péči.

Lidé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, dostanou větší příležitost spolurozhodovat o tom, jakým způsobem budou situaci řešit. Na základě zjištěných potřeb podpory dostanou dávku – příspěvek na péči, za kterou budou „nakupovat“ potřebné služby.

Sociální služby zahrnují tři oblasti služeb:

  • sociální poradenství – člení se na základní a odborné sociální poradenství
  • služby sociální péče – zákon upravuje celkem 14 druhů těchto služeb – nabízejí pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a v soběstačnosti – k zajištění těchto služeb lze použít příspěvek na péči
  • služby sociální prevence – zákon upravuje celkem 17 druhů těchto služeb – zaměřují se na jevy, které mohou vést k sociálnímu vyloučení osob a nejsou způsobeny neschopností pečovat o sebe z důvodu věku nebo zdravotního stavu.

U jednotlivých druhů služeb sociální péče a služeb sociální prevence je stanoveno, zda se jedná o službu pobytovou (spojenou s ubytováním v zařízeních sociálních služeb), ambulantní (služby, za kterými osoba dochází – bez ubytování) nebo terénní (služby, které jsou osobě poskytovány v přirozeném prostředí).

Pro poskytování sociálních služeb se zřizují zařízení sociálních služeb (v současnosti zařízení sociální péče včetně ústavů sociální péče). Zákon o sociálních službách nezahrnuje ve svém výčtu zařízení sociálních služeb „domovy – penziony pro důchodce“.

Zásadní změnou proti současnému stavu je registrační povinnost pro poskytovatele sociálních služeb. O registraci rozhoduje na základě žádosti příslušný krajský úřad, který také vede registr poskytovatelů sociálních služeb. Pro poskytovatele je zařazení do registru podmínkou k poskytování sociálních služeb a jedním z předpokladů pro čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů. K tomu, aby se uživateli dostalo sociálních služeb v náležité kvalitě, pomohou standardy sociálních služeb. Kontrolu poskytovaných sociálních služeb, a to především z hlediska kvality, bude zabezpečovat inspekce sociálních služeb.

V příštím článku budeme pokračovat systémem sociálních služeb se zaměřením na uzavírání smlouvy o poskytnutí sociálních služeb a úhradu nákladů za sociální služby.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter