Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek – 3. část

22. prosince 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 6576×

Novou dávkou v systému sociálních služeb je příspěvek na péči. Příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu potřebuje pomoc fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

Zákon o sociálních službách vymezuje čtyři stupně závislosti:
I. stupeň – lehká závislost,
II. stupeň – středně těžká závislost,
III. stupeň – těžká závislost,
IV. stupeň – úplná závislost.

Pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat jednotlivé úkony. Celkem se hodnotí 36 úkonů.

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně a jeho výše je stanovena podle stupně závislosti, a to zvlášť pro osoby do 18 let věku a osoby starší 18 let:

Stupeň závislosti do 18 let nad 18 let
I – lehká závislost 3 000 Kč 2 000 Kč
II – středně těžká závislost 5 000 Kč 4 000 Kč
III – těžká závislost 9 000 Kč 8 000 Kč
IV – úplná závislost 11 000 Kč 11 000 Kč

O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností (pro správní obvod Blansko – Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí).

Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané na předepsaném tiskopisu. Pokud není osoba schopna jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z úřední moci. Žádost musí kromě dalších náležitostí obsahovat označení osoby blízké nebo jiné fyzické osoby anebo právnické osoby, která osobě poskytuje nebo bude poskytovat péči, pokud je tato skutečnost známa při podání žádosti, nejpozději do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o příspěvku.

Pro účely rozhodování o příspěvku provádí sociální pracovník sociální šetření, při kterém zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. Stupeň závislosti posuzuje posudková služba úřadu práce.

Zvýšení důchodu pro bezmocnost bude naposledy vyplaceno v prosinci 2006. Osoby, kterým ke dni 1. 1. 2007 náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost, se ode dne 1. 1. 2007 považují za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby:

  • ve stupni I (lehká závislost), jde-li o osoby částečně bezmocné,
  • ve stupni II (středně těžká závislost), jde-li o osoby převážně bezmocné,
  • ve stupni III (těžká závislost), jde-li o osoby úplně bezmocné.

Dítě, které ke dni 1. 1. 2007 bylo považováno za dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, se ode dne 1. 1. 2007 považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost).

Výše uvedeným osobám bude příspěvek na péči vyplacen bez žádosti ve výši dle stupně závislosti.

Výše příspěvku na péči osobám (částečně nebo převážně bezmocným), o které pečuje fyzická osoba, které z důvodu této péče náležel ke dni 1. 1. 2007 příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou, je řešena od 1. 1. 2007 speciální úpravou (částečná bezmocnost – výše příspěvku dle stupně II, převážná bezmocnost – výše příspěvku dle stupně III po dobu dvou let).

Žádosti o příspěvek na péči je možné podávat u Městského úřadu Blansko, odbor sociálních věcí od 1. 1. 2007.

Příští pokračování bude na téma – životní a existenční minimum.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter