Příspěvek na bydlení neplatiči nedostanou

18. ledna 2007, ostatní, přečteno: 4888×

Od 1. 1. 2007 jsou u dávky státní sociální podpory – příspěvek na bydlení – výrazně zpřísněny podmínky pro přiznání nároku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kromě vlastnického či nájemního vztahu a příjmu za předcházející čtvrtletí musí být pro přiznání nároku zcela nově prokázána úhrada nákladů za bydlení, tzn. výše nájemného a náklady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, dále náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění. Náklady se prokazují za předchozí kalendářní čtvrtletí doklady o jejich skutečném zaplacení (inkasní lístky, stvrzenky, výpisy z účtu či další potvrzení).

Žadatelům, kteří neprokáží řádnou úhradu nákladů na bydlení, nebude příspěvek pro
nesplnění zákonných podmínek přiznán.

Úřad práce v Blansku
odbor státní sociální podpory

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter