Dávky státní sociální podpory – změny od 1. ledna 2007

4. ledna 2007, ostatní, přečteno: 8310×

Nové sociální zákony – o životním a existenčním minimu, o pomoci v hmotné nouzi a o sociálních službách mají od 1. 1. 2007 podstatný dopad i do systému dávek státní sociální podpory. Zákon o životním a existenčním minimu výrazně mění svou dosavadní podobu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nově je životní minimum pouze jednosložkové a nezahrnuje již náklady spojené s bydlením. Věkové skupiny dětí 6 až 10 let a 10 až 15 let se slučují ve skupinu od 6 do 15 let.

Částka životního minima pro jednotlivce činí 3 126 Kč. Výše životního minima pro společně posuzované osoby je následující:
– první osoba v domácnosti 2.880 Kč
– druhá osoba (která není nezaopatřeným dítětem) 2.600 Kč
– nezaopatřené dítě (15 až 26 let) 2.250 Kč
– nezaopatřené dítě (6 až 15 let) 1.960 Kč
– nezaopatřené dítě (do 6 let) 1.600 Kč.

U většiny dávek státní sociální podpory je životní minimum rozhodující pro stanovení nároku na dávku a pro výpočet výše dávek. V důsledku toho dochází v systému k  těmto změnám:

• u přídavku na dítě, sociálního příplatku, dávek pěstounské péče a porodného – zvyšují se koeficienty pro stanovení nároku i pro výpočet výše dávek.

• u příspěvku na bydlení – tato dávka bude od 1. 1. 2007 zcela nově koncipována. Nárok na dávku i její výše se bude odvíjet od skutečných nákladů na bydlení, rozhodného příjmu rodiny a tzv. normativních nákladů na bydlení, které jsou stanoveny nařízením vlády vždy k 1. 1. kalendářního roku. Pro nárok na dávku bude nutno podat novou žádost a mimo stávající náležitosti nově prokázat náklady na bydlení, tzn. uhrazenou výši nájemného a nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu, dále nákladů za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění. Příjem i náklady za bydlení se k žádosti od 1. 1. 2007 budou prokazovat za 4. čtvrtletí 2006.

• u rodičovského příspěvku – dochází ke změně způsobu stanovení výše dávky. Rodičovský příspěvek bude vyplácen ve výši částky odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za kalendářní rok 2005, výše dávky tak od 1. ledna do 31. prosince 2007 bude činit 7582 Kč místo dosavadních 3696 Kč.

Příjemcům rodičovského příspěvku se dávka zvýší automaticky a zvýšená částka se poprvé vyplatí za leden 2007 v únoru 2007. Bude-li zdravotně postiženému dítěti přiznán od 1. 1. 2007 podle zvláštního zákona příspěvek na péči I. stupně, může rodič pobírat současně i rodičovský příspěvek z titulu péče o toto dítě. V případě přiznání příspěvku na péči vyššího stupně rodičovský příspěvek nenáleží.

• u sociálního příplatku – nově se tato dávka bude zvýhodňovat v rodinách, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.

Bližší informace mohou klienti získat na pracovištích státní sociální podpory v Blansku,
Boskovicích a Letovicích.

Úřad práce v Blansku
odbor státní sociální podpory

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter