Výběrová řízení na volná místa

29. ledna 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 19217×

Výběrová řízení na volná místa na MěÚ Blansko. Jedná se o asistenta/ku v odboru sociálních věcí, sociálního pracovníka v oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a strážníka městské policie.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci

asistent/ka

v odboru sociálních věcí MěÚ Blansko

Požadované obecné předpoklady

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady

 • středoškolské vzdělání, obor ekonomika nebo sociálně právní

Další požadované předpoklady

 • komunikativní osobnost
 • organizační schopnosti
 • znalost správního řádu výhodou
 • znalost práce na PC
 • výborná znalost psaní na PC
 • řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu

 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, nástup k 15. 3. 2007 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími, platová třída 7

Lhůta pro podání písemné přihlášky

 • 12. 2. 2007

Náležitosti přihlášky

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SOC – AS – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3, 678 24 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci

sociální pracovník

v oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí MěÚ Blansko

Požadované obecné předpoklady

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady

 • ukončené vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální práci, sociálně právní činnost nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči

Další požadované předpoklady

 • znalost zákona o sociálních službách
 • znalost správního řádu výhodou
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B
 • komunikativní osobnost

Způsob, termín a místo nástupu

 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, nástup k 1. 3. 2007 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími, platová třída 8

Lhůta pro podání písemné přihlášky

 • 12. 2. 2007

Náležitosti přihlášky

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
  a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SOC – SP – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3, 678 24 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci

strážník Městské policie Blansko

Zákonné podmínky

 • věk min. 21 roků
 • občan ČR
 • bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších novel

Kvalifikační předpoklady

 • min. SŠ vzdělání ukončené maturitou

Další požadavky

 • komunikativní osobnost
 • organizační schopnosti
 • znalost práce s PC v SW MS Windows
 • řidičský průkaz sk. B
 • zbrojní průkaz výhodou
 • praxe u bezpečnostních složek, absolvování vojenské služby, příp. ve státní správě nebo samosprávě výhodou

Platové podmínky

 • řídí se nař. vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě, v platném znění

Termín a způsob nástupu

 • dle dohody s pracovním poměrem sjednaným na dobu určitou

Lhůta pro podání písemné přihlášky

 • 15. 2. 2007

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady

 • životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se zejména příbuzných oborů nebo činností
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho
  vyžádání)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • stanovisko psychologa k psychické způsobilosti uchazeče o přijetí do pracovního poměru strážníka MP – nutnost absolvovat psychologické vyšetření (bližší informace na tel. 516 418 419)

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „MP-NEOTVÍRAT“ na adresu:

Městská policie Blansko
Martin Janíček, ředitel
Sadová 2, 678 01 Blansko