Dům dětí a mládeže zahájil provoz v nových prostorách na ulici Údolní

27. února 2007, ostatní, přečteno: 4356×

Dům dětí a mládeže (DDM) se stěhoval postupně po celém Blansku. Pamatuji jej v budově Rodkovského vily vedle ZŠ T. G. M., později byl v likusáku za stejnou školou na ulici Sladkovského. Nynější ředitelka Blanka Kostková přebírala při nástupu právě tento likusák, jehož prodej se stále řeší, rozestavěnou budovu na ul. B. Němcové, další likusák na Sadové, který byl v havarijním stavu, a táborovou základnu na Karolíně. Nyní se zdá, že je vše vyřešeno. DDM byly přiděleny nové prostory v bývalé školce na ulici Údolní.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na ulici Sadové byl DDM zhruba 10 let, po odstěhování zvláštní školy. Budova však byla v neutěšeném stavu. „Loni nám při dešti zatékalo do elektroinstalace, kterou jsme museli odpojit. Týden jsme nesvítili, netopili. Hygiena se k tomu vyjádřila tak, že buď se vše opraví, nebo nepovolí další provoz,“ uvedla ředitelka Blanka Kostková, která tou dobou požádala krajský úřad o prostředky na rekonstrukci budovy na ulici B. Němcové a Sadové. Tehdy ještě netušila, že by mohlo dojít k výměně budov.

Jenže budova DDM na Sadové, kterou by rekonstruovali, leží na pozemcích Města Blansko. Stavba je evidována jako dočasná a územní plán počítá s jiným využitím pozemků. Bylo tedy hledáno jiné řešení a objevila se možnost směny budovy školky na ul. Údolní v majetku Města za budovu na ul. B. Němcové a budovu na ul.Sadová v majetku Jihomoravského kraje.

Nová budova DDM na ul. Údolní
Dům dětí a mládeže nehledejte na Sadové ulici, ale již na nové adrese – Údolní 2.

DDM by byl v budově na ulici B. Němcové, bývalém klubu výpočetní techniky, technicky neřešitelný. Je to tříposchoďový dům, a to by neodpovídalo potřebám pro integrované a postižené děti. Vyžadovalo by to speciální výtahy a moc by se vše prodražilo. Proto byla dohodnuta zmíněná výměna. DDM získal zděný domek se zahradou na svém pozemku (bývalou školku). Na rekonstrukci takového objektu již JmKÚ prostředky mohl poskytnout. Budovu na ul. B. Němcové naopak získalo Město Blansko a plánuje ji odprodat. Oznámení o odprodeji již visí na úřední desce.

Vše probíhalo rychle. Výměna budov se řešila od října 2006 a právě teď, v únoru 2007, už je hotové stěhování. Kraj vyšel maximálně vstříc s financemi, Město Blansko zase s vyřízením formalit. Na první etapu – na přestěhování a dispoziční změny, vydal kraj 1,5 mil. Kč.

stěhování DDM
Přestěhovat Dům dětí a mládeže z jedné budovy do druhé byla pořádná fuška. Fota: S. Mrázek

Za tuto částku byly předělány staré záchodky pro malé děti, dvě velké učebny rozdělily nové zdi na několik menších místností. „Zažádala jsem o další peníze, protože by to neměla být konečná. Věřím, že je pro krajský úřad dobudování DDM prioritou,“ uvedla ředitelka. Další žádost o 3,5 mil. Kč je již podána a v současné době se řeší. Vyměnit je potřeba okna, nová fasáda a zakončit vše tak, aby byla upravená i zahrada. Do 5–6 let by zde mohlo vzniknout ucelené centrum volného času, které by nabídlo i možnost využití prostor pro neziskové organizace a kluby, které jinde musí platit velké nájmy.

Nové místnosti poskytnou zázemí pro rozličné aktivity. Bude zde učebna pro výtvarné aktivity – vyšívání, paličkování, pro jazykovou činnost vybavená tabulí a videem, místnost pro malé děti s patřičným nábytkem, kobercem a zázemím pro výtvarnou činnost i pohybové aktivity, tělocvična na aerobik či břišní tance a také dílna. Jediné, co bylo zrušeno, je počítačová učebna. Kromě programování nebyl o kroužky zájem a hlavně se nedostávalo peněz na obnovu techniky. Děti mají doma většinou lepší počítače než zde a platit za práci na horších počítačích chtěl málokdo. Trend začíná být navíc v rukodělných činnostech. Na počítači se děti učí ve škole, sedí u nich doma. Rodiče do DDM děti dávají proto, aby je od počítačů dostaly, aby se kluci naučili třeba dělat s kladivem. U děvčat zase vítězí udržování starých tradic – naučit se plést, háčkovat, šít. Vše vychází z požadavků klientů. Např. kroužky hraní na flétnu nebo kytaru jsou přeplněné, ale nejedná se o vyučování jako v ZUŠ. Učitelky vytipují hodně šikovné děti a rodičům pak doporučí další vzdělávání na vyšší úrovni, kde se mohou dál rozvíjet.

Plánů, jak dále vylepšit nově získané zázemí pro klienty DDM, je mnoho. Už v letních měsících (od poloviny června do konce září) se zatím nevyužité sklepní prostory promění na velkou dílnu pro kutily, modeláře, loďaře, kde bude veškeré zázemí včetně nástrojů, které potřebují přípojku 400 V apod. Oprava oken, topení, odvětrání či podlah bude realizována jak z prostředků kraje ,tak částečně z investičních prostředků DDM. DDM tím získá další dva prostory. Další plány jsou s terasou – protáhnout tělocvičnu směrem do zahrady, kde by mohly vzniknout dva větší sály.

Rozměrově jsou nové prostory na ul. Údolní menší. Hlavní výhodu spatřuje ředitelka v tom, že se jedná o zděnou budovu se zahradou, kdežto Sadová byl likusák starý téměř 50 let. „Přestěhování do menších prostor se ale na provozu neprojeví,“ uklidňuje Blanka Kostková, „na Údolní sice máme o jednu učebnu méně, jinak je zázemí stejné. Nejde o velikost prostor, ale o organizaci práce. Do května bude zkušební provoz, budou se střídat aktivity jako dříve. Musíme změnit organizaci provozu. Dětem se hodiny kroužků nezmění. Tito klienti si nás platí a my je musíme vzdělávat ve chvíli, kdy oni chtějí.“

Do zájmového vzdělávání je v DDM zapojeno zhruba 1230 klientů. Nejen dětí, protože působnost DDM je od 0 do 90 let. Každoročně nabízí kolem 100 aktivit, ale realizuje se asi 85. Na jeden kroužek připadá 10–15 klientů, ve sportovních kroužcích je jich minimálně 15, aby se vyplatilo zaplatit pronájmy tělocvičny apod. Jinde zase zavazují hygienické předpisy a pravidla pro zájmové vzdělávání, takže např. v kroužku keramiky jsou děti po deseti. Pro pedagogy se pak vyučovací hodiny protáhnou až do večerních hodin. Při těchto číslech se nelze divit provozním hodinám odhadovaným od 11.30 až do 20.30 hodin.

DDM je příspěvková organizace. Na provoz a mzdy dostává peníze prostřednictvím dotací kraje od ministerstva, další část si musí vydělat vlastní činností. Řešením jsou dopolední pronájmy prostor. Využívají toho různé organizace, v poslední době Klub Sluníčko, republikové centrum vzdělávání, ale i soukromé subjekty na prezentace a další.

Narodilo se dobré zařízení s možností trávení volného času a odpovídající všem normám. Co je důležité, děti sem nemusí nutně chodit pravidelně. DDM pořádá i víkendové akce, tábory, příměstské tábory. Rodiče sem děti mohou přivést klidně na zkoušku. Všem zde jde o jediné – naučit klienty trávit volný čas zajímavě a smysluplně.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter