Od poloviny ledna vedou do Brna i tísňová volání na 150 z pevných linek

15. února 2007, ostatní, přečteno: 4121×

V úterý 16. ledna došlo k útlumu Operačního a informačního střediska (OPIS) v Blansku. Jeho činnost v zásadním rozsahu (příjem tísňových volání 150 z pevné veřejné telefonní sítě území okresu Blansko, vyrozumívání orgánů státní správy a samosprávy, varování obyvatelstva a další) přebírá KOPIS HZS Jihomoravského kraje v Brně. Co se změní pro obyvatele, ale i pro hasiče, jsem se zeptal ředitele HZS JmK ÚO Blansko plk. Ing. Jiřího Maňouška.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Proč ke sloučení došlo?

„Jedná se dlouhodobou koncepci a celorepublikový trend. Operační střediska HZS v celé republice kopírují nové kraje. Stejně se chovají i ostatní základní složky IZS Policie a RLP.“

Jaké jsou výhody sloučení?

„Například kompletní servis pro krajský úřad (hejtmana), informace o operační situaci v celém kraji na jednom místě, na jednom místě tísňové linky 150 a 112 z celého kraje, nákup nových moderních technologií – úspora investic – nepořizují se sedmkrát (pro 7 okresů), ale jen jednou, spolupráce mezi OPIS základních složek IZS atd.“

Kolik lidí pracovalo v Blansku na OPIS?

„Ve středisku v Blansku pracovalo celkem 5 lidí. Tři operační důstojníci už přešli na KOPIS. Zbývající dvě operační techničky přejdou na KOPIS v průběhu roku.“

Co tato změna znamená pro obyvatele?

„Obyvatelstva by se neměla nijak dotknout. Pokud při uskutečňování tísňového volání uvedou hned okres, ušetří jednu nebo dvě otázky ze strany operačního důstojníka. Nutno dodat, že tísňová volání z mobilních telefonů (na 150 i 112) končí na KOPIS kraje už déle než 2 roky (bez problémů). Nyní došlo pouze k přesměrování pevné linky 150 z území okresu.“

Musí lidé nahlásit při události něco navíc oproti OPIS?

„Operační důstojník se na důležité informace, které občané sami neuvedou, zeptá.“

Co změna znamená pro samotné hasiče?

„Musí pozměnit naučenou komunikaci s OPIS založenou na osobních vztazích (velitelé znali osobně operační důstojníky a naopak) na komunikaci více formální. Velitelé výjezdů HZS, kteří přebírají od operačních důstojníků výzvu k výjezdu, mají o něco méně času na přípravu k výjezdu, než byli zvyklí. Ve stanovených 2 minutách musí stihnout ještě převzít výzvu.“

Nedozví se hasiči informaci později než z OPIS? Případně o kolik později?

„Každý takovýto nový systém se musí dostat přes počáteční ‚dětské‘ nemoci. Pracujeme usilovně na tom, aby ke zpoždění nedocházelo.“

Vyznají se pracovníci v Brně v místních názvech a lokalitách? Nepojedou hasiči jinam, než mají?

„KOPIS má moderní technologie k eliminaci takových omylů. Stále však rozhodující slovo má operační důstojník, který se může zmýlit. Na tom, aby k tomu nedocházelo, pracujeme.“

Za rozhovor poděkoval

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter