Nepořádek se nevyplácí

22. února 2007, ostatní, přečteno: 4111×

V Městské knihovně Blansko platí pro všechny přihlášené čtenáře Knihovní řád. Jako všechny veřejné knihovny má i blanenská knihovna v příloze tohoto řádu také uvedeny poplatky, které jsou srovnatelné s poplatky v jiných, stejně velkých knihovnách. Je to jednak zápisné a registrační poplatky, dále poplatky za různé služby jako je využití meziknihovní výpůjční služby, kopírování, skenování, tisk z počítače a poplatky za veřejný internet.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nechybí zde ani méně populární poplatky z prodlení (zpozdné) za překročení řádné výpůjční lhůty. K tomu se řadí i poplatky za upomínání čtenářů (úhrada poštovného) a náhrady škod a ztrát způsobených zejména na knihách nebo hudebních nosičích.

Při inventurách v závěru roku 2006 knihovníci zjistili, že několik čtenářů má vůči knihovně docela velké závazky. Byly to zejména řadu měsíců i roků nevrácené knihy. Čtenáři nereagovali na řadu upomínek, ani na informace o tzv. čtenářské amnestii, kdy jsou v určitém časovém úseku všechny dluhy odpuštěny.

evidence knih na PC
Všechny výpůjčky jsou registrovány v počítači.
Foto: Vl. Jančík

Zřizovatelem knihovny je Město Blansko a veškerý majetek v knihovně je majetkem města. A vedení knihovny musí o majetek města dbát „s péčí řádného hospodáře“. Nepořádným čtenářům knihovny byla na podzim poslána poslední výzva k navrácení knih, kterou část z hříšníků vůbec nebrala na vědomí. I když byli všichni upozorněni, že jinak bude věc předána právnímu oddělení radnice k vymáhání před přestupkovou komisí.

Den se sešel se dnem a komise pro projednávání přestupků Města Blansko posoudila všechny předložené případy a vydala svoje rozhodnutí. A nebyla to žádná legrace. Podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění (dále jen přestupkový zákon) může komise za přestupek proti majetku uložit pokutu podle ustanovení § 50 odstavce 2 přestupkového zákona, až do výše 15 000 Kč. Součástí výroku je i uložení úhrady nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Pachatelé přestupků jsou samozřejmě povinni uhradit škodu poškozenému, tedy Městské knihovně v Blansku.

Koncem loňského roku projednávala KPP Města Blansko první „hříšníky“, přičemž 4 pachatele přestupku uznala vinným ze spáchání přestupku proti majetku a vyměřila jim pokutu v první třetině rozpětí sankce ve výši 5 000 Kč, dále 1 000 Kč za náklady řízení a náhradu škody poškozenému. Takto „nízkou“ pokutu KPP Města Blansko vyměřila z důvodu, že se jednalo o pachatele přestupku, které projednávala poprvé.

Nechceme zde strašit řádné čtenáře, ale přečtěte si znovu titulek tohoto článku. Opravdu se to nevyplácí. Neplatí ani silácké řeči typu „…nic jim nedám…“. Pokuty jsou vymáhány podle zákona o správě daní a poplatků a pravomocné rozhodnutí je velmi lehce exekučně vymahatelné, protože „exekuce“ jsou již zavedeným a osvědčeným způsobem jak vymoci pohledávky. V případě ztráty či poškození knihy nebo hudebního nosiče raději sdělte tuto skutečnost knihovníkům z Městské knihovny Blansko, než „dělat mrtvého brouka“, to se opravdu nevyplácí…

Závěrem však musíme sdělit, že převážná většina klientů Městské knihovny v Blansku výše uvedené problémy nemá, mezi knihovníky a čtenáři je velmi dobrá spolupráce.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter