Nemocnice Blansko obdržela certifikát jakosti ISO 9001

9. února 2007, ostatní, přečteno: 4391×

V prosinci roku 2006 byl s úspěchem završen proces přípravy vybraných lůžkových oddělení k certifikaci dle normy ČSN EN ISO 9001:2000. Certifikační audit, který proběhl ve dnech 13. a 14. prosince loňského roku prokázal, že byly splněny veškeré podmínky potřebné k získání certifikátu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Certifikát byl udělen oddělení neurologickému, rehabilitačnímu, radiodiagnostickému, nukleární medicíny, klinických laboratoří, hemodialýzy a kromě těchto zdravotnických provozů také vedení Nemocnice Blansko.

K zavádění systému byl nutný souhlas zřizovatele – Města Blansko, který nemocnice bez problému získala, a také aktivní přístup zaměstnanců certifikovaných oddělení. „Zavádění systému jakosti odhalilo řadu nedostatků v práci, jak jsme ji dosud prováděli, ale hlavně umožnilo následně provést opatření k jejich trvalému odstranění. Získání certifikátu určitě přispěje také ke konkurenceschopnosti na trhu zdravotnických zařízení v ČR a jsem si zcela jistá, že bude také zohledněno zdravotními pojišťovnami při navazování dalších smluvních vztahů na poskytování zdravotní péče,“ uvedla ředitelka nemocnice MUDr. Rybářová.


ISO 9001 stručně – norma stanoví jak vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu jakosti a neustále zlepšovat jeho efektivnost.


Do konce roku 2006 proběhla certifikace ve výše uvedených vybraných odděleních. Ve zbývajících částech organizace příprava pokračuje tak, aby byl celý proces certifikace Nemocnice Blansko zakončen do konce roku 2007. „Certifikát přidá nesmírné množství práce především managementu nemocnice. Ale za každé udělení jsme rádi, protože nemocnic, které v ČR tento certifikát získaly, není mnoho,“ zdůraznil ředitel certifikačního orgánu Ing. Pavel Ryšánek.

přebírání certifikátu ISO
Ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Ilona Rybářová převzala certifikát od ředitele Certifikačního orgánu CSQ – CERT při České společnosti pro jakost Ing. Pavla Ryšánka. Foto: S. Mrázek

Certifikace dle ISO je zprávou pro pacienty, že zde je prováděna péče, která má standardní kvalitu a personál se stále podílí na jejím zvyšování. Je také zárukou kvality provozu pro zřizovatele, jímž je Město Blansko. Přinést má především zkvalitnění procesu organizace a řízení zdravotnických lůžkových i ambulantních provozů a zvýšení efektivity práce. Zavedením jednotných postupů lze také lépe vyhodnocovat jednotlivé provozy, vyhodnocovat a porovnávat jejich efektivitu a přijímat nápravná opatření, která mají sloužit ke zlepšení zjištěného stavu. Konečným důsledkem tak bude zvyšování úrovně zdravotnické péče a vyšší spokojenost pacientů, ale také zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

Slavnostní předání bylo vyvrcholením celého procesu, který započal již v lednu 2006. Za účasti vedení Nemocnice Blansko, jejích zaměstnanců, vedení Města Blansko, zástupce Jihomoravského kraje a dalších hostů se uskutečnilo v pátek 19. ledna ve
vestibulu 2. nadzemního podlaží budovy lůžkové části Nemocnice Blansko. Certifikát z rukou ředitele Certifikačního orgánu CSQ – CERT při České společnosti pro jakost Ing. Pavla Ryšánka převzala ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Ilona Rybářová.
Blanenská nemocnice je po břeclavské teprve druhou v Jihomoravském kraji, která certifikát obdržela.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter