Prevence kriminality v roce 2007

27. března 2007, ostatní, přečteno: 3955×

Při Radě města Blanska pracuje komise pro prevenci kriminality, v níž zasedají fundovaní lidé z oborů blízkých tomuto tématu. Na činnosti komise se podílí sociální pracovníci MěÚ, zástupci městské i státní policie, psycholožka či romský poradce.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Oblast prevence kriminality zahrnuje širokou oblast činností a projektů, kterým se pravidelně věnují i strážníci městské policie . Mimo plnění běžných pracovních povinností vyplývajících ze zákona se strážníci věnují také mnoha dalším činnostem z oblasti prevence. A kdo by čekal, že se jedná jen o kamerový systém, bude zřejmě zklamán. Mezi rozběhlé projekty patří sledování tísňového volání na 9. kanálu CB, evidence jízdních kol, provoz pultu centralizované ochrany, účast na projektu STOP 24 (kontroly aut s touto nálepkou v noci), S občany sobě blíž (schránky důvěry v integrovaných obcích), Internetová poradna na stránkách www.blansko.cz, Na přechodech bezpečně (strážníci pravidelně hlídkují na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol), Senior linka 156 (senioři si pomocí tlačítka mohou přivolat pomoc) a nakonec již zmíněný Městský kamerový dohlížecí systém, který se letos dočká rozšíření.

Nový kamerový bod
Sportovní ostrov Ludvíka Daňka

Při jednáních komise prevence kriminality je poměrně často zmiňovanou lokalitou Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Jsou zde umístěna mnohá sportoviště, skatepark s koši na streetball, jednotlivé budovy pak obsahují další možnosti sportovního vyžití. Samozřejmostí jsou parkoviště s dostatečnou kapacitou. To vše přináší problémy specifické pro tuto oblast – velký počet zaparkovaných vozidel, přičemž majitelé nemají možnost během sportovního vyžití svá vozidla kontrolovat.

sportovní ostrov
Podobný výhled na sportovní ostrov bude mít už letos další z kamer městského dohlížecího systému.
Foto: S. Mrázek

Také pohyb velkého počtu mimoblanenských osob a zde ubytovaných zahraničních dělníků vytváří anonymní prostředí. I mnohá hokejová utkání jsou riziková z důvodu střetu fanoušků. Proto byl navržen kamerový bod právě v této lokalitě Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. Využití kamery bude velmi široké – přispění k ochraně bezpečnosti majetku, zaparkovaných vozidel, budov, zabezpečení veřejného pořádku ať již v době pořádání sportovních zápasů i mimo ně, ale hlavně zvýšení pocitu bezpečí u všech návštěvníků sportovního ostrova.

Jedná se o osmý kamerový bod, přičemž celý projekt počítá s celkem 17 kamerami,
které pokryjí celé město včetně výjezdů. Odhadované náklady na realizaci akce jsou 615 tis. Kč, ale u Ministerstva vnitra ČR už je podána žádost o dotaci ve výši 500 tis. Kč.

DOBRODRUŽSTVÍ...

...je dalším projektem z oblasti prevence. Jedná se o akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost. I na něj je zažádáno o dotaci, tentokrát od Jihomoravského kraje, a to o částku 65 000 Kč z celkových potřebných 130 000 Kč. Pro problémové děti (problémové chování typu záškoláctví, vandalismus, krádeže, útěky z domova, zneužívání návykových látek apod.) ve věku 10–16 let jsou připravovány krátkodobé resocializační akce s jasným cílem. Pomoci jim najít místo v rodině, mezi vrstevníky, ve společnosti, změnit jejich postoje, nabídnout jim pozitivní alternativu vzoru a inspirovat je k trávení volného času.

Programový obsah pobytů je orientován na zážitek. Letos je pod dohledem zkušených instruktorů naplánován výlet do podzemí, tábor s vodáckým výcvikem, lanové aktivity a strategické hry v Baldovci a výcvik jízdy na koni na nedalekém ranči. Skupinu účastníků tvoří na víkendových akcích 10–15 dětí, na letním táboře 20 dětí. Jejich výběr provádí pracovníci oddělení sociálně právní ochrany MěÚ. Jedná se často o děti ze sociálně velmi slabých rodin, kde není předpoklad, že by jim rodiče obdobnou aktivitu (například pobyt na táboře nebo horách) finančně hradili. Často se tento pobyt stává důležitý i k získání základních hygienických návyků.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter