Objížďka přes Blansko začne už na začátku května

26. dubna 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 7354×

Aktualizováno. Hned první týden v květnu bude zahájena oprava krajské silnice I/43 v úseku Lažany, kde dochází k sesuvu půdy a vzniká zde trhlina ve vozovce. Blanska se tato poměrně malá oprava významně dotkne tím, že přes něj povede obousměrná objížďka pro nákladní vozidla.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Předpokládá se, že nárůst dopravy na hlavním tahu městem bude enormní. Termín dokončení stavby je stanoven za 11 týdnů na 17. července, ale místostarosta Ing. Král ujišťuje, že Město má příslib od dodavatele o maximálním možném zkrácení doby opravy. „Nemůžeme ale ovlivnit technologické postupy, jako např. zrání betonu, které musí trvat určitou dobu,“ dodává.

„Opravu nelze provádět za provozu a dopravu je nutné převést na objízdné trasy,“ vysvětluje vedoucí realizačního oddělení ředitelství silnic a dálnic Ing. Libor Mazal. Stanovená objížďka je výsledkem mnoha jednání a společného kompromisu. Povolení k uzavírce vychází z rozhodnutí krajského úřadu, a tím je také povoleno převedení na komunikaci, která musí původní zátěž přenést. Objížďku navrhuje také krajské úřad. Město Blansko si při jednáních vydobylo alespoň převedení osobní dopravy přes Újezd u Č. H. Že jednání nebyla jednoduchá a bránily se všechny dotčené obce, potvrdila starostka města Blanska PhDr. Jaroslava Králová, která se jich zúčastnila.

Vzhledem k zatížení státní silnice byla provedena diagnostika objízdných tras a provedeny nezbytné úpravy, aby nápor svedené dopravy vydržely. V Blansku tak už v dubnu začaly vysprávky na silnicích druhé třídy, ale ne jen na nich. Byly zde také opraveny místní komunikace, o které se stará Město. „Vysprávky silnic se dělají každoročně v rámci rozpočtu. Letos jen byly naplánovány tak, aby do května ještě před započetím objížďky bylo vše hotové,“ uvedl vedoucí odboru komunální údržby Ing. Pokorný. Opraveny byly hlavně ty ulice, které znají místní a je předpoklad, že po nich budou v průběhu objížďky více jezdit. V opravách se bude dál pokračovat v dalších již ne tak frekventovaných místech, např. v sídlištích.

Dozajista dojde ke zvýšení emisí, které se po průjezdu až čtyř tisíc nákladních vozidel městem určitě projeví. „Město si plánuje vlastní měření průjezdu vozidel, abychom získali obrázek o tom, co znamená takové vyloučení dopravy. Je možné, že součástí objednaných měření bude i měření emisí. Nevím už ale, jaké opatření bychom mohli udělat v případě, že emise budou enormně překročeny, těžko zastavíme objížďku,“ uvažuje Ing. Král. Termín objížďky zasahuje do konce školního roku, začátku prázdnin a hlavní turistické sezony. „Městská policie má ode mě pokyn, aby v tomto období věnovala přednostně zvýšenou pozornost bezpečnosti,“ ujišťuje starostka PhDr. Králová.

I když ve městě bude zvýšený pohyb osob, nejvíce jich chodí od vlaků do města. U kruhové křižovatky proto odborná firma zajišťující objížďku navrhla dočasné světelné dopravní značení pro chodce. Na přechodech budou semafory, které na výzvu (stisknutí tlačítka) budou v určitých intervalech pouštět chodce. Tím by měla mít auta větší přednost před chodci a provoz být plynulejší, protože chodci budou přecházet po větších skupinách.

montáž semaforů
V pátek 27. dubna začala na kruhové křižovatce u bývalé pošta montáž světelné signalizace. Spuštění plánované objížďky ze státní silnice přes Blansko je už otázkou jen několika dní. Foto: Vl. Jančík

Na křižovatce u Kauflandu bude využito semaforů, které usnadní vozidlům nájezd na hlavní silnici a odbočení vlevo. POZOR! Bude zákaz odbočení vlevo ve směru od Ráječka. Je tedy potřeba odbočit do Blanska už na první odbočce v průmyslové zóně. Rychlost na celém hlavním tahu městem bude snížena na 40 km/h, u křižovatek na 30 km/h.

Změny budou i na Lipůvce. V rámci objížďky zde bude zřízen provizorní kruhový objezd. Ten odpoví odborníkům na otázku, zda toto řešení pomůže především blanenským řidičům k výjezdu na státní silnici směrem na Brno. „Okružní křižovatka zde již dříve byla požadována a v současné době je na ni zpracovávána projektová dokumentace,“ upřesnil informaci Ing. Mazal. Její realizace by se mohla uskutečnit v roce 2008.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter