Setkání s občany zahájilo vedení Města v Blansku

26. dubna 2007, ostatní, přečteno: 4591×

Každoročně se touto dobou konají setkání vedení Města Blansko s občany města a městských částí. Zahajovalo se jako obvykle v Blansku. „I když je zde účast podobná té v městských částech, ani zde setkání nevynecháme,“ uvedla starostka města Blanska PhDr. Králová.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tentokrát do kina přišla odhadem třicítka občanů. Zásadních dotazů oproti loňsku ubylo. Nabízíme vám některé z nich. Záznam ze setkání bude také vysílat Blanenská televize v rámci dubnového Videožurnálu.

Bude se opravovat komunikace na ul. K. H. Máchy?

Letos určitě ne. Podobné opravy plánujeme zařadit do projektů na získání dotací z EU.Příští rok se možná dočká opravy chodník v této ulici.

Občané bytovek na ul. Vodní nesouhlasí s vybudováním kruhové křižovatky Mlýnská – Poříčí.

Zpracování posudku na nejlepší řešení této křižovatky Město zadalo odborné firmě. Dle jejího vyjádření je nejlepším řešením kruhový objezd. Na základě toho se rozjelo územní řízení, které potvrdilo možnost postavit zde kruhovou křižovatku. Řízení je ale nyní, po odvolání účastníků řízení ze sousedních domů, pozastaveno. Město musí doložit další expertízy, které mají potvrdit nebo vyvrátit námitky občanů. Alternativním řešením, ale dle Ing. Krále nevhodným, je osadit křižovatku semafory.

Může Město požádat o převod Domu zahrádkářů a umožnit zde tak další provoz blanenské organizaci?

Dům zahrádkářů přešel ze zákona na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V současné době jej mají zahrádkáři ve výpůjčce do konce roku 2007, kterou je možné prodloužit do roku 2009. Po této lhůtě musí ÚZSVM budovu pronajmout za odhad, tedy nejméně 152 tis. Kč/rok, nebo budovu prodat obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Bezúplatný převod na Město není možný.

Plánuje se v Blansku nebo okolí výstavba bytů?

Město jako investor neplánuje, ale zvažuje pronájem pozemku na Písečné, který je pro tuto výstavbu schválen, nějakému investorovi. Probíhají soukromé iniciativy, např. se má stavět vedle bývalé Metry I. Stále jsou v prodeji byty v letos dokončované bytovce na Zborovcích.

Proč nejsou v městských částech úřední desky? A kde je v Blansku?

Ze zákona musí být jedna úřední deska, vyvěšování písemností na ní podléhá jasným pravidlům daných zákonem. V městských částech jsou vývěsky, kde občanské iniciativy vyvěšují informace, které obdrží. Všechna zásadní usnesení rady a zastupitelstva, která se týkají městských částí, jsou jim zasílána. Úřední deska je v Blansku před radnicí na nám. Svobody, elektronická úřední deska je na internetových stránkách města www.blansko.cz/uredni-deska/ .

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter