Střípky ze zastupitelstva

13. dubna 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4272×

Krátký souhrn nejdůležitějších schválených bodů na posledním zasedání zastupitelstva.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

  • Na začátku jednání složila slib pí Bojdová a stala se tak členkou zastupitelstva. Nahradila JUDr. Rujbrovou, která podala rezignaci.
  • Byl schválen odprodej pozemků v průmyslové zóně blanenským firmám DAK Blansko s. r. o. a OMOS, s. r. o. Tím už jsou pozemky v průmyslové zóně kompletně zadané.
  • Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci společnosti Atlantik Asset Management, a.s. o zhodnocování volných finančních prostředků Města. Společnost byla vybrána v druhé polovině r. 2001, aby zhodnocovala 61 milionů ve vlastnictví města. K 31. 12. 2006 byla tato finanční částka navýšena celkem o cca 12.757.000 Kč. Je tedy pro město výhodnější vzít si úvěr a tyto finanční prostředky si ponechat, neboť výnos je vyšší než placené úroky z úvěru.
  • Z fondu rozvoje bydlení byla schválena půjčka ve výši 100.000 Kč jednomu žadateli, zbývající částka 650.000 Kč zůstává ještě k dispozici.
  • Zastupitelstvo schválilo navržený rozpočet Města pro rok 2007. Nikdo ze zastupitelů nebyl proti schválení rozpočtu, pět se zdrželo hlasování.
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter