Cestovní doklady si nově vyřídíte i v pátek

4. května 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 14039×

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, správní oddělení – úsek cestovních dokladů, počínaje měsícem dubnem 2007 rozšířil stávající úřední hodiny. Občané si mohou své záležitosti přijít vyřídit v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a nově také v pátek od 8 do 12 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Od 1. září minulého roku jsou vydávány tzv. E-pasy, tedy cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. O vydání tohoto dokladu může občan požádat pouze osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Žadatel o tento druh cestovního dokladu nepodává žádost ani nepřikládá fotografii. Žádost elektronicky zpracovávají a snímání podoby žadatele digitální technologií pořizují přímo na místě pracovnice úseku cestovních dokladů.
Takto pořízená žádost je elektronicky odeslána k dalšímu zpracování do centrálního střediska v Praze. Dosavadní praxe ukázala, že doba potřebná na zpracování žádosti, a to zejména u dětí, se prodloužila. Rozšířené úřední hodiny by měly umožnit plynulejší
vyřizování záležitostí občanů zejména s nadcházející turistickou sezonou.

Za cestovní doklad s biometrickými údaji (dále jen CD) zaplatí občan ve věku 5–15 let správní poplatek 100 Kč, platnost CD je 5 let, občan starší 15 let zaplatí správní poplatek 600 Kč, platnost CD je 10 let. Lhůta pro vystavení těchto dokladů je 30 dnů.

Cestovní doklad bez strojově čitelných údajů je vydáván dětem ve věku do 5 let, protože od 1. září 2006 nejsou již údaje o dětech – občanech ČR, zapisovány do cestovních dokladů. V případě, že zápis dítěte do cestovního dokladu rodiče byl proveden před 1. 9. 2006 a dítě cestuje spolu s rodičem, nemusí mít svůj vlastní doklad. Pro vydání tohoto druhu cestovního dokladu musí jeden ze zákonných zástupců dítěte vyplnit žádost a přiložit 2 fotografie. Platnost cestovních pasů vydaných dětem do 5 let je 1 rok, správní poplatek činí 50 Kč.

Cestovní doklad bez strojově čitelných údajů je možné v naléhavých případech vystavit ve zkrácené lhůtě. Správní poplatek za takto vydaný cestovní doklad je 1.500 Kč u občana staršího 15 let, občan ve věku od 5 do 15 let zaplatí 1.000 Kč. Platnost tohoto dokladu je 6 měsíců. Občan musí vyplnit žádost a přiložit 2 fotografie.

V případě, že žadatel o vydání prvního cestovního pasu není dosud držitelem občanského průkazu, je jeden ze zákonných zástupců nezletilého povinen požádat o vydání osvědčení o státním občanství ČR prostřednictvím matričního úřadu podle místa trvalého pobytu nezletilého. Tento úřad pak žádost postoupí Krajskému úřadu JMK v Brně. V tomto případě se lhůta pro vydání cestovního dokladu prodlouží o dobu, než bude vydáno osvědčení o státním občanství.

Pracoviště pro agendu cestovních dokladů se nachází v přízemí budovy Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1. Komunikaci občanů s pracovnicemi úseku cestovních dokladů usnadňuje vyvolávací zařízení.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter