Linka důvěry slaví 10 let

13. května 2007, ostatní, přečteno: 4517×

Linka důvěry v Blansku vznikla s názvem „Horká linka“ – v rámci projektu protidrogové prevence v součinnosti s provozem Centra pro matku a dítě Oblastní charity Blansko. Původně vznikla jako psychosociální pomoc v krizi osobní, rodinné, společenské i jako pomoc klientům drogově závislým. Osvědčila se i jako aktuální linka v problémech vyvolaných povodněmi.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zkušenosti ukázaly, že problematiku krizové intervence je nutno řešit komplexně. Komplexnost v tomto případě znamenala zachycení širokého spektra problémových situací (návykové látky, sebevražedné úmysly, oběti násilných a trestných činů, sexuální deviace), vybudování pracoviště, které zachytí tísňové volání všech věkových kategorií, zaměření na nižší věkovou kategorii předpokládá umožnit bezplatné volání, návaznost na další, již fungující služby (např. poradenské).

„Nejčastěji volají na linku lidé, kteří si potřebují s někým promluvit, často je potřeba rozmluvit pokusy o sebevraždu,“ hodnotí využití linky její odborný garant Mgr. Miroslav Šamalík. Nejvíce byla linka využívána v letech 1999–2000, kdy byla bezplatná. Počet kontaktů přesáhl 12.000, ale z toho bylo až 50 % případů zneužití, převážně dětmi. Od roku 2001 je linka opět na běžném tarifu a v posledních letech se počet kontaktů pohybuje kolem 3000 ročně.

Na telefonním čísle linky důvěry 516 410 668

je v nepřetržitém provozu tým vyškolených pracovníků připraven poskytnout telefonickou krizovou pomoc každému, kdo se na něj obrátí. Pomoc je snadno dostupná, anonymní a určená pro celou populaci. Na žádost uživatele nebo s jeho svolením pracovníci linky zprostředkují návaznou pomoc. Charita má také uzavřenou smlouvu s Hasičským záchranným sborem o spolupráci v rámci Integrovaného záchranného systému. V případě neštěstí většího rozsahu se linka důvěry stává koordinačním centrem pomoci, zajišťuje výjezd krizového týmu a vytváří zázemí pro jeho členy. Tak tomu bylo například v Blansku roce 2006 při povodních a při požáru střechy na Písečné, kde pracovníci poskytovali psychosociální i materiální pomoc obětem.

Linka důvěry v Blansku je členem České asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD). To dbá na dodržování etiky poskytovaných sociálních služeb, dodržování standardů a poskytuje metodické vedení svým členům. Má stanovena pravidla pro akreditaci. LD v Blansku splňuje tyto náročné požadavky a je připravena v nejbližší době o akreditaci požádat. Na lince důvěry bylo provedeno šetření kvality poskytovaných služeb a získala Osvědčení od komise MPSV v roce 2002. Je rovněž držitelem Osvědčení o akreditaci poskytování sociální služby udělené Radou Jm Kraje z roku 2005.

Linka byla pověřena uspořádáním sněmu linek důvěry ve dnech 30. března až 1. dubna 2007 a záštitu nad konáním sněmu převzala starostka města Blanska
PhDr. Jaroslava Králová, což Mgr. Šamalík vnímá jako ocenění kvalitní práce.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter