Městská policie Blansko slaví 15 let

29. května 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4073×

Dne 6. prosince loňského roku uplynulo již patnáct let od doby, kdy byl přijat zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který vytvořil legislativní prostor pro působení strážníků v jednotlivých obcích a městech České republiky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Je nesporné, že za dobu patnáctiletého působení tato instituce zcela přesvědčivě prokázala, že při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku plní nezastupitelnou roli. Obce a města, kde strážníci působí, mají svůj „mocenský aparát“, který mohou operativně využívat k řešení záležitostí spadajících do jejich kompetence. Ve městě Blansku byla městská policie zřízena obecně závaznou vyhláškou Zastupitelstva města Blanska č. 5/92, která byla schválena 16. 6. 1992. Později byla novelizována obecně závaznou vyhláškou č. 1/99.

Při příležitosti 15. výročí zřízení Městské policie Blansko chceme představit komplexní pohled na práci těch, kteří dbají o dodržování veřejného pořádku. Z pohledu vedení města se jedná o velmi důležitou oblast, která je citlivě vnímána veřejností a jejíž výsledky práce mohou významně ovlivnit identifikaci občana se svým městem.

střelecká soutěž
Dny s Městskou policií Blansko byly zahájeny 25. května 2007, a to střeleckou soutěží zástupců pozvaných spolupracujících měst a obecních, městských policií O pohár starostky města Blanska.

V dalších dnech budou probíhat besedy na školách a pro veřejnost budou realizovány dny otevřených dveří, které budou vrcholit dne 7. června 2007. K vidění budou od 9 do 16 hodin nejen prostory Městské policie Blansko a její vybavení, ale současně bude moci veřejnost zhlédnout i speciálně upravený autobus, tzv. MOBIDIK – Mobilní didaktické informační a konzultační centrum prevence kriminality. Po celou dobu budou k dispozici strážníci městské policie, kteří poskytnou informační a poradenský servis k zabezpečení majetku a zajištění vlastního bezpečí.

Na závěr dnů s Městskou policií Blansko dne 8. června 2007 bude uskutečněna tisková konference na téma Bezpečnost a veřejný pořádek ve městě Blansku za účasti mnoha hostů orgánů veřejné správy – státní správy a samosprávy, Policie ČR a dalších orgánů a institucí, kde bude shrnuta patnáctiletá historie Městské policie Blansko a možný budoucí rozvoj, včetně očekávaných legislativních změn. Současně budou k dispozici upomínkové pamětní předměty k 15. výročí založení Městské policie Blansko. Konference se uskuteční v nových prostorách restaurace blanenského aquaparku a zimního stadionu na sportovním ostrově Ludvíka Daňka.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter