Povolení vypouštění odpadních vod

28. května 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4139×

Díky masívní kampani ve sdělovacích prostředcích má veřejnost značné povědomí o zániku platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních vod k datu 1. ledna 2008, pokud tyto zdroje nejsou určeny pro individuální zásobování domácností. Jestliže nebylo povolení k odběru vod dříve vydáno, musí si o ně občané zažádat na příslušném vodoprávním úřadu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Méně již do povědomí občanů pronikla informace, že k výše uvedenému datu zaniká i platnost všech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, pokud nezanikla již uplynutím doby, na kterou byla udělena.

Majitelé septiků a domovních čistíren odpadních vod, kteří svá zařízení k přečištění odpadních vod provozují bez platného povolení, by měli uvedený protiprávní stav legalizovat podáním žádosti na příslušný vodoprávní úřad. V případě zařízení, která jsou umístěna ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, se jedná o odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter