Výsledky zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2007/08

16. května 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4387×

V pondělí 2. dubna 2007 proběhl v mateřských školách v Blansku a v městských částech zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2007/08. V případě, že u zápisu do mateřské školy bylo podáno více žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, než je volná kapacita příslušné MŠ, rozhodne o přijetí dítěte ředitelka této MŠ ve správním řízení na základě předem stanovených kritérií.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kritéria:

  1. přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhnou-li 6 let věku v období od 1. 9. 2007 do 31.8.2008);
  2. děti, které mají trvalé bydliště v Blansku;
  3. děti obou zaměstnaných rodičů;
  4. děti na pravidelnou celodenní docházku;
  5. sourozenci již docházejících dětí;
  6. děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a další ojedinělé případy;
  7. děti docházející do MŠ na 4 hodiny denně;
  8. datum podání žádosti (včetně přílohy).

Výsledky zápisu na jednotlivých mateřských školách:

Mateřská škola Kapacita Současný stav docházky Dosáhne 6 let věku k 31.8.07 Výsledky zápis 4.2.07 Stav k 1.9.07 po zápisu Srovnání s kapac. celkem/4 h
Celoden. Docház. 4 hodin Počet Z toho odklad Celoden. Docház 4 hodin. Celoden. Docház. 4 hodin.
Divišova 75 75 26 2 43 10 94 10 29/10
Dvorská 150 *) 91 9 32 5 31 13 104 13 17/13 *)
Rodkovského 175 167 8 60 10 50 10 175 10 10/10
Údolní 104 95 9 34 3 21 3 92 5 -7
Těchov 24 21 3 5 5 21 3 0
Dolní Lhota 25 20 4 5 1 7 2 24 5 4/2
CELKEM 553 469 33 162 21 157 38 510 46 53/35

Pozn.: *) na MŠ Dvorská jsou v současné době v provozu 4 třídy s kapacitou 100 dětí, 2 třídy s kapacitou 50 dětí jsou v rezervě.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že při zápisu bylo podáno více žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání nad volnou kapacitu na MŠ Blansko, Divišova 2a, MŠ Blansko, Rodkovského 2a a do mateřské školy na ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17.

Zákonným zástupcům dětí, které nebudou ve správním řízení na základě stanovených kritérií přijaty k předškolnímu vzdělávání na uvedené mateřské školy, budou nabídnuty volné kapacity na MŠ Blansko, Údolní 2 a v případě zájmu i rezervní kapacity 2 tříd
na MŠ Blansko, Dvorská 96.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter