ZŠ T. G. M. má školní vzdělávací program zaměřený na cizí jazyky

25. července 2007, ostatní, přečteno: 5187×

ZŠ T. G. M. byla vždy zaměřena na výuku jazyků, na rozdíl od jiných škol měla třídy s rozšířenou výukou jazyků. Na tuto tradici chce vedení školy nyní navázat a pokračovat v ní také proto, že vlastní potřebné materiální a technické vybavení. Změní se ale přístup. Třídy už nebudou rozděleny na jazykové a nejazykové, ale výuka bude pro všechny žáky stejná.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Na ŠVP pracujeme od ledna 2005. První část jsme věnovali školení, které s touto reformou souvisí – skladba programu, obsah, filozofie, týmová práce, kooperativní vyučování a další semináře byly pořádány většinou pro celý učitelský sbor. Ve druhé části jsme určili charakteristiku školy, ŠVP, vytvořili učební plán a strategie. Pak teprve jsme přikročili k učebním osnovám,“ říká ředitel školy RNDr. Pavel Nezval a dodává: „Budeme se snažit, aby se naši žáci po dokončení 9. třídy byli schopni domluvit ve dvou světových jazycích. A to v anglickém jazyku, který bude vyučován od druhého ročníku, a ve druhém volitelném cizím jazyku od šestého ročníku. Na výběr jsou němčina, francouzština nebo ruština.“

Zveřejnění ŠVP na webových stránkách www.zstgm.cz předpokládá ředitel koncem měsíce srpna. Podle nového ŠVP se budou po prázdninách učit „prvňáci“ a „šesťáci“. Změnu by měli pocítit i ve způsobu výuky. Nejde jen o to předávat informace, protože ty jsou dnes snadno ve velkém rozsahu dostupné na internetu v encyklopediích apod., ale naučit také žáky jak je najít a jak s nimi pracovat. Na prvním stupni byly ve druhém ročníku přidány dvě hodiny pro výuku angličtiny.

„Do první třídy jsme angličtinu nedávali. Podle nás tam toho mají děti dost. Pokud ale budou mít zájem ty děti, které dělaly angličtinu v mateřské škole, mohou během prvního ročníku navštěvovat kroužek, aby z výuky jazyka nevypadly a většinu nezapomněly,“ vysvětluje RNDr. Nezval.

Na druhém stupni byla valná většina (12) disponibilních hodin použita na cizí jazyky. Dotace na cizí jazyk bude od 6. ročníku tři hodiny týdně, celkem 12 hodin, což není málo. Žáci by tak po absolvování měli ve dvou cizích jazycích zvládnout základní komunikaci. V šesté třídě nebude fyzika, zařazena je až od sedmého ročníku, protože právě v šesté třídě se teprve probírá matematika nutná pro její lepší pochopení. Naopak zde bude přidána hodina tělesné výchovy.

Vytvořen byl nový předmět ekologické praktikum s dotací jedné disponibilní hodiny, náplní má být evironmentální výchova. Tento předmět bude vyučován v osmém ročníku. Pět disponibilních hodin zbylo na volitelné předměty, kterých je jedenáct – v sedmé třídě na ně připadne jedna hodina, v osmé a deváté po dvou hodinách. „Našim záměrem je neučit všechny všechno, ale naučit děti základ a zbytek aby si mohli zvolit podle svého zájmu,“ vysvětluje RNDr. Nezval. Kdo bude studijní typ, vybere si cvičení z matematiky nebo češtiny, jiné zase bude zajímat třeba sportovní výchova.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter