Bezpečnost a veřejný pořádek o prázdninách

13. září 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 3372×

Prázdninové měsíce jsou pro většinu lidí především měsíce aktivního či pasivního odpočinku od celoročního pracovního shonu. Pro policisty to však bývá období, které přináší specifické problémy v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti související se zvýšeným pohybem osob ve městě, v rekreačních a turisticky zajímavých oblastech.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V tomto období bylo strážníky Městské policie Blansko provedeno šetření celkem 665 přestupků převážně řešených v blokovém řízení. Celkem za dosud vyřešené přestupky z uváděného počtu udělili strážníci blokové pokuty v celkové částce 139.100 Kč.
Bylo evidováno 117 přestupků proti veřejnému pořádku spočívající v rušení nočního klidu, ve vzbuzování veřejného pohoršení výtržnictvím a v porušování obecně závazných vyhlášek města, u nichž bylo nutné přistoupit k sankcím, případně k postoupení věci příslušným orgánům k dořešení.

Dále bylo řešeno 11 přestupků narušování občanského soužití drobným ublížením na zdraví či jiným hrubým chováním a 30 přestupků proti majetku. V patnácti případech bylo zjištěno nalévání a podávání alkoholu osobám mladším 18 let v místních provozovnách.

Do celkového uváděného počtu přestupků se výrazně promítly také přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V této oblasti lze samostatně zmínit činnost vykonávanou MP Blansko v oblasti měření rychlosti v obci. Za měsíc červenec a srpen bylo zadokumentováno bezmála 115 přestupků překročení rychlosti v Blansku a integrovaných obcích. Ty jsou řešeny strážníky na místě v blokovém řízení, případně jsou zadokumentovány a řešeny dodatečně po předvolání přestupce. V souladu se zák. č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích a platnou vyhláškou Zastupitelstva města Blanska o stání vozidel ve městě Blansku, bylo v tomto období odstraněno z území města 10 vraků motorových vozidel.

V průběhu měsíce srpna v rámci plánovaných opatření PČR se strážníci MP aktivně podíleli na několika dopravně bezpečnostních akcích zaměřených na dodržování pravidel silničního provozu a akcích veřejnopořádkových, které byly speciálně zaměřeny na podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let.

Z událostí které řešila MP v tomto období namátkou uvádím:

25. 7. v 16.45 h bylo dozorčí službě MP oznámeno, že na ulici Seifertově neznámý muž napadl bezdůvodně kolemjdoucího důchodce. Podle svědeckých výpovědí byl na místě zajištěn podezřelý J. K. z Blanska, který měl nejprve slovně urážet tři procházející dívky, běhat ve vozovce a zmateně vykřikovat. Když byl poškozeným slovně upozorněn, aby se choval slušně, tak ho fyzicky napadl a začal ho škrtit. U podezřelého byla provedena orientační dechová zkouška, která prokázala hodnotu 3,14 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k jeho podnapilosti byl následně převezen do NsP Blansko a pak byl cestou OOPČR zajištěn jeho převoz do PAZS Brno. Věc byla předána správnímu orgánu MěÚ k dořešení.

20. 8. ve 22.30 h bylo strážníkům MP oznámeno poškození domovních zvonků na ulici Vodní 6. Na místě byli viděni dva mladíci, kteří z místa utekli. Dalším provedeným šetřením bylo dne 21. 8. zjištěno, že podezřelými z popsané události jsou Š. J. z Blanska a jeho kamarád, osoba mladší osmnácti let, také z Blanska. Tito se následně ke svému činu doznali s tím, že zvonky poškodili cihlou. Věc je nadále v šetření MP.

31. 8. v 01.15 h prováděla smíšená hlídka MP a PČR kontrolu vozidel projíždějících po ulici Brněnské. Když řidič jednoho z vozidel spatřil hlídku zastavil a snažil se ujet. Toto se mu však nepodařilo. U vozidla zhasl motor a již se mu je nepodařilo nastartovat. Řidič na výzvu k prokázání totožnosti uvedl, že u sebe nemá žádné doklady a také, že nikdy nevlastnil řidičské oprávnění. Lustrací registrační značky bylo dále zjištěno, že je odcizená. Prověřením údajů v centrálních evidencích bylo potvrzeno, že řidičem je P. V. z Brna a v jeho spolujezdcem J. V., také z Brna. Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu byli oba převezeni na OO PČR Blansko k dalšímu opatření.

V uvedeném období řešilo ve městě Blansku celkem 64 trestných činů trestných činů zdejší obvodní oddělení Policie ČR. Převládají krádeže prosté a krádeže vloupáním (ve větším rozsahu se jedná o krádeže vloupáním do motorových vozidel a objektů), poškozování cizí věci a statistiku zvyšují i případy sprejerství. Dále bylo šetřeno 165 přestupků. Zde převažují přestupky v dopravě, kterých bylo 118 řešeno v blokovém řízení. Dále jsou to převážně přestupky proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter