Letní italská škola ve Scandianu aneb „Noi studiamo l’italiano!“

30. září 2007, ostatní, přečteno: 3803×

Stejně jako před dvěma lety i letos vyvstal ze strany našeho nejstaršího partnerského města italského Scandiana návrh uspořádat tzv. Letní italskou školu se zaměřením na výuku italštiny a poznávání okolí tohoto severoitalského města. Osloveni byli studenti kurzů italštiny, které v Blansku probíhají. A mohlo se jet!

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Všichni účastníci se těšili nepoznaným zážitkům a navázání nových přátelství. Za Město Blansko doprovázela tuto skupinu Bc. Leona Barancová, která zajišťovala tuto cestu po organizační stránce a také se postarala o předání umělecké litiny z Druhé slévárny Blansko, která bude na podzim ve Scandianu vystavena v rámci gastronomického veletrhu Regustibus.

Velkým pozitivem tohoto kurzu bylo ubytování účastníků v rodinách. Mohli tak být přímo součástí každodenních zvyklostí Italů – bydleli v italské rodině, večeřeli s nimi, trávili volný čas, a to jistě pomohlo výuce italštiny nejvíce.

Účast na tomto projektu přijali také zájemci z dalších partnerských měst Scandiana – španělská Almansa a La Coruna, takže se mnohokrát stalo, že v hodinách kromě italštiny zaznívala i španělština a čeština. Kromě standardní výuky se mnohdy ze tříd ozýval smích – to nastalo např. tehdy, když si všechny skupiny vyměňovaly navzájem tamní krkolamy a říkadla (obzvláště české „Strč prst skrz krk“ dělal mnohým nemalé problémy).

Samotná výuka jazyka byla také zajímavá. Probíhala většinou v dopoledních hodinách na základní škole druhého stupně, kde se střídali jednotliví učitelé ve čtyřech skupinách studentů. Každý bral studium od „jiného konce“, tudíž náplň výuky sama o sobě byla velice bohatá – studenti se mohli kromě gramatiky dozvědět také o historickém vývoji města Scandiana, o vlastním vzniku názvu města, o italských reáliích, mohli si procvičit chování v různých společenských situacích a další.

Všichni účastníci se mohli těšit bohatému programu v odpoledních hodinách, jako např. návštěvě historického Scandiana, práci s hrnčířskou hlínou, návštěvě města Reggio Emilia, promítání italského filmu, exkurzi na hrad Torrechiara a do města Parmy, prohlídce mlékárny Giardina, vinného sklepa či octárny ve Scandianu. Také si vyzkoušeli něco z italské kuchyně a naučili se připravovat některé tradiční pokrmy.

italská letní škola

Poslední den se všichni loučili písněmi, předávaly se diplomy účastníkům, pózovalo se pro poslední společné fotky a každý účastník odcházel plný úžasných zážitků a vzpomínek, s další nadějí třeba příští výměny.

Tento projekt byl přínosný také v tom, že se pracovníci zahraničních styků obou měst mohli domluvit na příštích akcích pro rozvoj partnerství Blanska a Scandiana. Vyvstaly tak nové myšlenky např. na uspořádání další jazykové školy, kdy by probíhala výuka francouzštiny v Belgii, španělštiny ve Španělsku či angličtiny ve Švédsku, možnost výstavy italského fotografa Luciana Bonaciniho nebo sochaře Vasca Montechiho v Blansku nebo letních olympijských her v Itálii pro rok 2009...

Toto jsou však zatím pouhé nápady na rozvoj a je otázkou dalších jednání, které z těchto akcí skutečně proběhnou. Osobně těmto mezinárodním výměnám fandím, neboť se tak svět dostane blíže k nám a my dále do světa.

Bc. Leona Barancová
místopředsedkyně komise pro zahraniční styky

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter