První fáze rekonstrukce zámku končí, připravuje se další

5. října 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4026×

V září byla dokončena rekonstrukce blanenského zámku, která byla zahájena v květnu 2007. Město Blansko uspělo mezi 165 žadateli v rámci 1. výzvy, která byla vyhlášena 18. 5. 2005 z Finančních mechanismů EHP/Norska. Tyto fondy pokrývají oblasti, které nejsou zahrnuty ve strukturálních fondech. Získalo příslib dotace ve výši maximálně 282.839 EUR.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Akce byla zahájena výběrovým řízením na dodavatele stavby počátkem roku 2007.

Firma provedla opravu omítek z vnější strany zámku a nový nátěr fasády, novou krytinu střechy včetně výměny laťování, opravu ciferníků hodin, restaurátorské práce na kamenných prvcích, nátěr oken a dveří, izolace základů, výměnu a opravu klempířských výrobků a opravu hromosvodu. Celkové investiční náklady první etapy dosáhnou 11,5 mil. Kč.

zámek
Opravený zámek zvenku doslova září. Nyní se připravuje rekonstrukce vnitřních částí. Foto: S. Mrázek

Na tuto dokončenou první etapu bude navazovat právě připravovaná druhá etapa, na jejíž přípravu Město získalo dotaci ve výši 8.280 EUR ze stejného zdroje. Z této dotace budou hrazeny projektové práce na přípravu stavebních projektů a žádosti o dotaci, kterou chceme předložit v rámci 3. výzvy. Předpokládaný rozsah prací bude cca 10 mil. Kč a bude zahrnovat pravděpodobně tyto stavební práce – oprava omítek v nádvoří včetně nátěrů fasády, repliky dveří, nátěry dřevěných prvků, opravy schodišť, opravy podlah, restaurátorské práce, opravu kašny, kanalizace a dlažby v nádvoří. V plánu je i instalace plošiny na schodišti, aby byl zabezpečen přístup osobám zdravotně postiženým do prvního patra zámku.

Projekt „Obnova a uchování kulturní památky zámek Blansko 2005–2006“ je spolufinancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím
Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska.