Ve školách se o prázdninách nezahálelo

1. října 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 3824×

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zajišťuje údržbu budov základních škol, mateřských škol a kulturních zařízení v majetku Města Blansko. Časově a stavebně nejnáročnější akce jsou směrovány především do letních měsíců.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Také v průběhu letošních prázdnin byla realizována řada akcí, které přispívají ke zkvalitnění materiálních podmínek pro činnost organizací v oblasti školství, kultury a společenského života v našem městě.

ZŠ Erbenova
V ZŠ Erbenově pokračovala během prázdnin výměna
oken a budova získala nové vstupní dveře. Foto: S. Mrázek

V ZŠ Erbenově proběhla další etapa výměny oken (500 tis. Kč), budova má také nové vstupní dveře. V celé budově ZŠ Dvorské byla instalována strukturovaná kabeláž. V ZŠ T. G. M. na ul. Rodkovského proběhla sanace vnitřní části budovy. Opraveny byly omítky v suterénu v prostorách šaten. V ZŠ Salmově byly zrekonstruovány střešní pláště. Budovy ZŠ a MŠ v Dolní Lhotě byly napojeny na kanalizaci. Celkem bylo na údržbu základních škol v rozpočtu Města na rok 2007 vyčleněna částka 3.000.000 Kč. Jeden milion korun byl vyčleněn na vybavení tříd nábytkem. Dle požadavků jednotlivých škol byly zakoupeny lavice, židle a katedry.

Opravy a rekonstrukce se nevyhnuly ani mateřským školám. Zrekonstruováno bylo sociální zařízení a umývárny v budovách mateřské školy na ul. Rodkovského 2a, Dvorská 30 a Těchově. Byly vyměněny vstupní stěny, část oken a dveří na MŠ Údolní, MŠ Divišova, MŠ Dvorská 96. Rekonstrukcí prošla kotelna MŠ Dvorské (400 tis. Kč). Na údržbu mateřských škol byla v rozpočtu Města vyčleněna částka 2.100.000 Kč.