Činnost městské policie v říjnu 2007

14. listopadu 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 3740×

Za uvedené období byl proveden v osmi případech odchyt volně pobíhajících psů a bylo odstraněno pět vraků motorových vozidel. Strážníci MP řešili mimo jiné patnáct drobných krádeží v obchodních domech a tři přestupky na úseku občanského soužití.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

3. 10. 2007 v 13.50 hodin při provádění hlídkové činnosti narazila motorizovaná hlídka MP Blansko na parkovišti pod hrází v Horní Palavě na skupinku podezřelých osob. Jednalo se o tři mladíky a jednu dívku, kteří postávali u zaparkovaného motorového vozidla, a když uviděli služební vozidlo MP, dívka odhodila do koryta potoka nezjištěný předmět. Strážníci MP provedli kontrolu osob, kterou bylo zjištěno, že se jedná o P. T., J. J., O. B. a M. J. z Blanska. Jako řidič motorového vozidla byl kontrolován P. T., kterého hlídka vyzvala k předložení dokladů od vozidla a byla u něj provedena orientační dechová zkouška na alkohol, která byla negativní.

Vzhledem k podezření, že vozidlo řídil pod vlivem omamných a psychotropních látek, byla dále na místo přivolána hlídka DI PČR Blansko, která testerem zjistila, že řidič opravdu před jízdou tyto látky požil. Konkrétně byla v jeho těle zjištěna přítomnost amfetaminu a extáze. Ve vozidle byla dále nalezena jednorázová injekční stříkačka a přesně nezjištěné množství rostlin konopí. Vzhledem k uvedeným skutečnostem si věc k dalším úkonům a opatřením přebrala hlídka DI PČR Blansko.

6. 10. 2007 v 06.14 hodin bylo dozorčí službou MP přijato oznámení od J. H. z Plumlova, že je DJ na Lucky Break baru, a že mu personál tohoto podniku sebral klíče od jeho motorového vozidla z důvodu nespokojenosti s jeho vystoupením. Po příjezdu motorizované hlídky na místo dále strážníkům uvedl, že mu personál také odmítá vyplatit předem dohodnutou částku za hudební produkci a stále mu nevydal klíče od jeho vozidla. Personál hlídce MP však sdělil, že oznamovatel po celou dobu produkce požíval alkoholické nápoje, a tak mu klíče vzali z důvodu, aby neřídil vozidlo pod vlivem alkoholu. J. H. uvedl, že si je vědom, že požil alkoholické nápoje a že v motorovém vozidle chce pouze přespat. Po tomto sdělení mu byly klíče vydány a s personálem bylo dohodnuto, pokud mají s J. H. nějaké další spory ohledně úhrady hudební produkce, ať tyto řeší občanskoprávní cestou.

Motorizovaná hlídka MP poté odjela provádět další kontrolní činnost v rámci své služby. Při hlídkové činnosti na ulici Masarykově spatřila vozidlo, které řídil J. H. Toto vozidlo zastavila a u řidiče byla provedena orientační dechová zkouška. Zkouškou byla podezřelému naměřena hodnota 1,21 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k této skutečnosti byla věc předána OO PČR Blansko k dalšímu opatření.

15. 10. 2007 v 11.15 hodin řešila hlídka MP Blansko přestupek za parkování v zákazu zastavení na ulici Čapkova. Podezřelým ze spáchání přestupku byl R. B. z Blanska, který s tímto souhlasil, a proto byl přestupek řešen v blokovém řízení. Z dechu podezřelého byl však cítit alkohol, a proto byl na tuto skutečnost strážníky MP upozorněn. R. B. potvrdil, že vozidlem na místo přijel, ale alkohol požil až po jízdě ve stánku s občerstvením, a že dále již on osobně s vozidlem nepojede.

V 11.35 hodin spatřila motorizovaná hlídka předmětné vozidlo, které řídil R.B., na ulici Sušilově. Vozidlo bylo zastaveno a u řidiče byla provedena orientační dechová zkouška, která prokázala 2,8 promile alkoholu v dechu R.B. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka PČR, která si věc převzala k dalším opatřením.

17. 10. 2007 v 07.00 hodin přijala dozorčí služba MP oznámení, že v areálu hřiště ASK Blansko se nachází podezřelá osoba, která spí pod přístřeškem mezi škvárovým a travnatým hřištěm. Na místo byla vyslána motorizovaná hlídka MP, která lustrací osoby zjistila, že se jedná o V. B. z Havlíčkova Brodu a jedná se o osobu, která je hledaná PČR. Z tohoto důvodu byl podezřelý muž předán OO PČR Blansko.

24. 10. 2007 ve 13.00 hodin oznámil anonym dozorčí službě MP Blansko, že na ulici Seifertově se kolem budovy gymnázia pohybuje podezřelý mladík a pravděpodobně popisuje budovu. Oznamovatel dále uvedl poměrně podrobný popis podezřelého. Mělo se jednat o mladého muže romské národnosti, asi 170 cm vysokého, oblečeného do kalhot a bundy modré barvy se světlou baseballovou čepicí a přes rameno měl mít ledvinku černé barvy. Vzhledem k těmto uvedeným skutečnostem byla na místo neprodleně vyslána motorizovaná hlídka MP. V uvedené lokalitě však nebyl nikdo zastižen a nebyla zde zaznamenána ani jiná osoba, která by mohla podat bližší informace k podezřelému. Na místě bylo dále zjištěno popsání zdi budovy.

Hlídka pak dále v průběhu služby prováděla pátrání po podezřelém. V 16.15 hodin byl strážníky spatřen na ulici Brněnské mladík odpovídající popisu. Hlídka provedla jeho kontrolu. Bylo zjištěno, že se jedná o osobu mladší osmnácti let z Blanska. Byl vyzván k podání vysvětlení týkajícího se poškození zdi gymnázia. Jmenovaný se ke svému protiprávnímu jednání doznal a dále uvedl, že téhož dne v dopoledních hodinách pomaloval černou fixou kromě budovy gymnázia zeď domu na křižovatce ulic Masarykova – Bartošova celkem třemi nápisy a dále popsal dva kryty pouličního osvětlení na ulici Údolní. Všechna místa strážníkům popsal a také označil. Po zadokumentování celé věci byl spisový materiál pro podezření trestného činu postoupen OO PČR Blansko k dalšímu opatření.

Ve dnech 6. 10. – 7. 10. 2007 prováděla MP Blansko v době od 22.00 do 02.00 hodin dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na noční měření dodržování stanovené rychlosti v obci. V průběhu této akce bylo v Blansku odhaleno celkem sedmnáct přestupků překročení rychlosti, z nichž 16 bylo vyřešeno na místě v blokovém řízení a jeden postoupen správnímu orgánu MěÚ k dořešení. Neukázněným řidičům byly uděleny blokové pokuty v celkové částce 19.500 Kč.