Komunitní plánování sociálních služeb Města Blansko

29. listopadu 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4468×

První Komunitní plán sociálních služeb Města Blansko je připraven k projednání samosprávou. Ačkoliv je Komunitní plán sociálních služeb pro období 2008-2009 zpracován, každý má možnost se k němu vyjádřit, případně vznést připomínky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zákon o obcích mimo jiné praví:
Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi na vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.

Komunitní plán sociálních služeb města Blansko přináší nové informace o poskytovatelích, zadavatelích a uživatelích sociálních služeb, výsledky dotazníkového šetření, zmapování současné situace v sociálních službách a návrhy priorit a opatření, které se dotýkají plánovaných sociálních služeb a jejich podpory. Zároveň zohledňuje participaci veřejnosti na demokratickém rozhodování.

Končí první etapa plánování a od nového roku začne dvouleté období realizace. Nejedná se o uzavřený proces, komunitní plán bude pravidelně aktualizován.

Výstupem tohoto plánovacího procesu bude také připravovaná brožura „Informační průvodce sociálními službami na Blanensku“. Tato brožura bude dostupná od konce roku 2007 a v průběhu příštího roku zejména na odboru sociálních věcí MěÚ Blansko, v Informační kanceláři Blanka, v Městské knihovně Blansko, přímo u poskytovatelů sociálních služeb a u praktických lékařů.

Ačkoliv je Komunitní plán sociálních služeb pro období 2008-2009 zpracován, každý má možnost se k němu vyjádřit, případně vznést připomínky. Připomínky k dokumentům Komunitního plánu sociálních služeb Města Blansko může každý blanenský občan podat prostřednictvím připomínkovacího formuláře, který lze volně stáhnout níže. K dokumentu se může každý vyjádřit i na níže uvedených místech, kde také najde připomínkovací formuláře.

Jedná se o tato místa:

  • Informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, Blansko
  • Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko, dveře č. 30
  • Okno dokořán, Komenského 19, Blansko
  • Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4

Vyplněné připomínkovací formuláře mohou občané odeslat také elektronicky na mailovou adresu komunitni.plan@seznam.cz.

Formuláře je nutné odevzdat nejpozději do 1. 1. 2008 v některém z výše uvedených míst nebo zaslat vyplněný na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Soubory ke stažení:

Zpracovala: Iveta Čípková, vedoucí oddělení sociálních služeb
Předkládá: SOC – Mgr. Ludmila Sedláková, vedoucí odboru sociálních věcí